Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi näkyy ja vaikuttaa Itämerikomissiossa

Itämeren alueelle tärkeät teemat, kuten aluepolitiikan tulevaisuus, kestävän liikenteen edistäminen ja energiakysymykset puhuttivat Itämerikomission yleiskokouksessa Kotkassa. Myös tulevat EU-vaalit ja uuden parlamentin aloitus nähtiin erinomaisena mahdollisuutena tuoda Itämeren alueen haasteita ja vahvuuksia esiin. Varsinais-Suomi oli kokouksessa hyvin edustettuna luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osaamisen kautta. 

Varsinais-Suomen liitto on CPMR:n ja sen alaisen Itämerikomission (Baltic Sea Commission, BSC) jäsen. CPMR, eli Conference on Peripheral Maritime Regions – Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto, on yksi vaikutusvaltaisimmista alueellisista organisaatioista Brysselissä. Sen toimialoja ovat Euroopan unionin aluekehityspolitiikka, saavutettavuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, meri- ja kalastuspolitiikka sekä energiapolitiikka. Itämerikomissio on keskeinen verkosto ja yhteistyöväylä Itämeren alueella. CPMR:n tavoitteena on lisätä alueiden osallistumista Euroopan unionin integraatiosta käytävään keskusteluun ja vähentää kilpailukykyeroja EU:n keskeisten seutujen ja perifeeristen seutujen välillä. Pääsihteeristö onkin erittäin verkostoitunut EU:n päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin sekä ajaa tehokkaasti alueiden etua unionissa.

Monipuolisia liikenneyhteyksiä ja aluelähtöisempää politiikkaa

CPMR ja Itämerikomissio ovat poliittisesti johdettuja järjestöjä, jossa alueiden edustajilla on tärkeä rooli. Itämerikomission yleiskokoukseen osallistuivat Varsinais-Suomen luottamushenkilöistä Talvikki Jori (maakuntahallituksen varajäsen) ja Silvia Koski (maakuntahallituksen jäsen). Jori toimii parhaillaan CPMR:n meriasioiden varapuheenjohtaja ja Koski on Itämerikomission liikennetyöryhmän jäsen. Lisäksi liiton asiantuntijana kokoukseen osallistui Central Baltic Interreg -ohjelman hallintovastaava Merike Niitepõld.

Kokouksessa Silvia Koski osallistui liikenneteemaiseen paneelikeskusteluun, jossa aiheina olivat erityisesti huoltovarmuus ja puolustusturvallisuus, TEN-T-asetuksen vaikutus alueellisesti ja vihreä siirtymä liikenteen kehittämisessä. Merike Niitepõld osallistui alueellisena asiantuntijana koheesiopolitiikkaa käsittelevään paneelikeskusteluun.

Silvia Kosken kanssa paneelikeskusteluun osallistuivat Magnus Lagergren Örebrosta ja Jan-Owe Larsson Östergotlandista. Paneelikeskustelun moderoi Frank Hering Kymenlaakson liitosta.

Kokouksessa keskeisenä teemana oli turvallisuus ja mukautumiskyky nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa ja mitä se merkitsee liikenneyhteyksien kehittämisen osalta Itämeren alueella. Koski korosti omassa puheenvuorossaan erityisesti Suomen ja Varsinais-Suomen sijainnin haastavuutta ja sitä, miten riippuvaisia olemme merikuljetuksista. Tässä Pohjoismaiden ja Itämeren alueen välinen yhteistyö vaatii uudenlaista ajattelukykyä ja varautumista.   

Koheesiopolitiikkaa käsittelevässä paneelissa keskusteltiin odotuksista tulevan ohjelmakauden osalta ja millaisia viestejä Itämeren alueilla ja toimijoilla on pian valittavan ja aloittavan EU-parlamentin suuntaan.  Keskustelussa Niitepõld nosti esiin erityisesti, että uudella Central Baltic -ohjelmakaudella tuloslähtöisyyden ja vaikuttavuuden tulee olla keskiössä. Yhteistyö on ohjelmille keskeistä, mutta sen tulee olla enemmän toteutuksen työkalu, ei lopputulos. Lisäksi Niitepõld toivoi, että uusi ohjelmakausi on edelleen aluelähtöistä ja kansalaisia osallistavaa.

Merike Niitepõldin kanssa koheesiopolitiikan tulevaisuudesta keskustelivat Wolf Born (Mecklenburg-Vorpommern, oik.), Jaakko Mikkola (Kymenlaakso) ja Filip Reinhag (Gotland). Itämerikomission pääsihteeri Lucille Ehrhart (vas.) moderoi keskustelun.

Talvikki Jorista Itämerikomission 1.varapuheenjohtaja

Kokouksessa valittiin myös uusi puheenjohtajisto ja hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2025-2026. Talvikki Jori tuli valituksi Itämerikomission 1. varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Jori jatkaa vielä vuoden 2024 loppuun CPMR:n hallituksen varsinaisena jäsenenä ja meriasioiden varapuheenjohtajana.

Edessä on siis kiireinen syksy, mutta myös erinomainen mahdollisuus tuoda esiin Suomen ja erityisesti Varsinais-Suomen haasteita ja vahvuuksia useassa eri pöydässä. Jori odottaakin yhteistyöltä paljon.

”Itämerikomissio, kuten koko CPMR, on viime vuosina vahvistanut asemaansa aktiivisena toimijana ja vaikuttajana. Siitä on tullut todellinen alueiden ääni, jota kuunnellaan eri puolilla. Itämeren alueella on paljon yhteisiä intressejä esimerkiksi meri- ja liikenneasioihin liittyen. Itämerikomissio on siis oiva väylä Varsinais-Suomen tavoitteiden eteenpäin viemisessä ja on kunnia olla mukana viemässä niitä tavoitteita ja viestejä eteenpäin”
, Jori summaa.

Talvikki Jorin kanssa kuvassa Itämerikomission puheenjohtaja Tomas Mörtsell (Västerbotten, kesk.) ja 2.varapuheenjohtaja Romek Kosenkranius (Pärnun pormestari ja Viron kaupunkien ja kuntien liitto).

Lisätietoja antaa:

Jenni Suominen

KV- erikoissuunnittelija

+358 40 144 7926