Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi mukana kehittämässä eurooppalaista siirtymää alueilla

Varsinais-Suomen liitto on mukana Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean Partnerships for Regional Innovation (PRI) -aloitteessa. Noin vuoden mittainen PRI-aloite on aloitteen järjestäjien ja noin 70 alueellisen osallistujan yhteiskehittämisen prosessi, jonka tarkoitus on tukea ja vahvistaa alueiden toimintaa ja roolia eurooppalaisen vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutuksessa.

Varsinais-Suomen liitto hakeutui aloitteeseen yhdessä ruotsalaisen Västerbottenin alueen kanssa. Alueet edustavat PRI:ssä Itämeren alueen aluekehitysjohtajien älykkään erikoistumisen verkostoa. PRI ponnistaakin älykkään erikoistumisen strategiatyöstä ja tukee näin muun muassa Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteita maakunnan vahvojen alojen – sinisen talouden, innovatiivisten ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – näkyväksi tekemisestä, tulevaisuuden ennakoinnista ja yritysten kansainvälistymisestä.

Alkusyksynä 2022 alkaneen PRI-aloitteen välittömänä tavoitteena on tarjota osallistuville alueille ja toimijoille työkaluja eurooppalaisen kaksoissiirtymän edistämiseen. Tässä tarvitaan osaamista muun muassa innovaatioyhteistyön tavoista, alueiden vahvuuksista, arvoketjuista, kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä ja erilaisista arviointi- ja toteutusmenetelmistä. Samalla tutkitaan, mitä rooleja eurooppalaisilla alueilla voi tässä työssä olla, ja miten ne voisivat hyödyntää olemassa olevia rakenteita, rahoitusta ja yhteistyösuhteita entistä paremmin. Käytännössä työskentely tapahtuu koko aloitteen osallistujajoukolle tarkoitetuissa webinaareissa ja tiettyihin teemoihin keskittyvissä työryhmissä.

Varsinais-Suomi pyrkii löytämään mahdollisuuksia innovaatioyhteistyölle ja mahdolliselle hankeyhteistyölle Västerbottenin ja muiden osallistuvien alueiden kanssa. Mahdollinen aihekokonaisuus voisi löytyä esimerkiksi ruoka- ja life science -tematiikan ympäriltä, ja alueiden kapasiteetin vahvistamistavoitteesta. Keskustelu etenee alkuvuonna 2023 kun Varsinais-Suomen ja Västerbottenin asiantuntijat keskustelevat tematiikasta tarkemmin yhdessä.

Lisätietoja:

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 40 506 3715

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761