Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi mukaan teollisuutta uudistavaan Vanguard Initiative -verkostoon

Varsinais-Suomi on liittynyt tarkkailijajäseneksi Vanguard Initiative -verkostoon vuoden ajaksi. Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen sekä teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Verkostossa on mukana noin 40 eurooppalaista aluetta. Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edun ajaminen.

Varsinais-Suomen kärkenä ensivaiheessa synteettinen data ja tekoälypohjaiset ratkaisut

Vanguard Initiative koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. Varsinais-Suomi on ensivaiheessa erityisen kiinnostunut nk. Smart Health -pilotista. Pilotissa arvioidaan olevan mahdollisuuksia maakunnasta löytyvälle monipuoliselle terveysteknologiaosaamiselle.

Erityisesti kiinnostus kohdistuu synteettiseen terveysdataan liittyviin yhteistyöaloitteisiin esimerkiksi osana tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämistä. Työkaluna ja osaamisen kokoajana näissä teemoissa toimii muun muassa Turun yliopiston johtama PRIVASA-hanke, joka kehittää tekoälymenetelmiä arkaluontoisten aineistojen turvalliseen hyödyntämiseen terveysalalla. Hankkeessa on mukana useita alueen toimijoita ja sen tavoitteena on vauhdittaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotekehitystä tuottamalla anonyymia, yksilötasoista terveysdataa yritysten kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin. Tällä hetkellä suomalaisyritykset eivät vielä pysty hyödyntämään rekisteridataa tehokkaasti.

Tavoitteena kansainvälisen innovaatioyhteistyön kehittäminen

Tarkkailijajäsenyys Vanguard Initiativessa perustuu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan ja tavoitteisiin lisätä innovaatioyhteistyötä ja etsiä maakunnan kilpailukykyä edelleen vahvistavia eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Tarkkailijajäsenyys mahdollistaa määräaikana liittymisen hankkeisiin ja valmisteluun kevyemmällä panostuksella ja toisaalta mahdollisen pitkäaikaisjäsenyyden hyötyjen arvioinnin. Päätös jatkosta ja varsinaisesta jäsenyydestä tehdään näiden kokemusten perusteella.

Varsinais-Suomen vahva lääke- ja terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa Euroopassa, eikä ihme: maakunnasta löytyy maamme vahvin lääketutkimuksen, terveysteknologian ja laajemmin biotieteiden eli Life Science -alan keskittymä, ja Suomen lääkeviennistä yli 75 % ja diagnostiikkaviennistä noin 50 % tulee Turun alueen yrityksistä. Alueella on monipuoliset yhteistyöverkostot, tiivis terveysklusteri, rikas testialustatarjonta, ja muun muassa Euroopan biokuvantamisen (Euro-BioImaging) pääkonttori. Terveyskampus Turun kehittämä moniammatillinen osaamiskeskittymä puolestaan rakentaa innostavaa, perinteiset tieteenalat ylittävää osaamista.

Vanguard Initiative -jäsenyyttä hallinnoi Varsinais-Suomen liitto. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park. Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761