Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi mukaan kansainväliseen maatalouden kehittämisverkostoon

Varsinais-Suomi liittyi vuoden 2021 alussa ERIAFF-verkostoon (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), jonka tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien kautta toivotaan syntyvän kansainvälisiä hankkeita ja verkostoitumismahdollisuuksia muiden Euroopan alueiden kanssa innovatiivisten ruokaketjujen kehittämiseksi.

ERIAFF keskittyy nimensä mukaisesti innovaatioiden edistämiseen maatalouden, elintarviketuotannon ja metsätalouden aloilla. Verkostossa on mukana noin 50 jäsenaluetta ja sitä vetää Toscanan alueen EU-toimisto. ERIAFFin alla toimii tällä hetkellä yhdeksän työryhmää, joiden painopisteet ja tavoitteet on määritelty alueiden tarpeiden mukaan. Kaikki työryhmät ovat avoimia uusille jäsenille.

Varsinais-Suomi perustamassa uutta Kasviperäiset proteiinit -työryhmää

Varsinais-Suomi on ollut Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston johdolla mukana perustamassa ERIAFF-verkostoon uutta Kasviperäiset proteiinit (Plant-based proteins) -työryhmää. Muita perustajajäseniä ovat Pays de la Loire (Ranska), Etelä-Ruotsi, Keski-Norja ja Extremadura (Espanja). Työryhmän tavoitteena on välittää tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä tukea alueiden toimijoita hankekehittämisessä. Varsinais-Suomesta valmisteluryhmässä on aktiivisesti mukana Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.

Työryhmätoiminnan lisäksi ERIAFF välittää tietoa teemoihin liittyvistä EU-tapahtumista ja verkostoitumismahdollisuuksista sekä järjestää vuosittaisen seminaarin jollain jäsenalueella. Tämän vuoden seminaari järjestetään syksyllä digitaalisena.

Varsinais-Suomessa on vahvaa osaamista ruokaketjun eri vaiheisiin – alkutuotantoon, tuotekehitykseen, jalostamiseen, hyödyntämiseen, markkinointiin, kiertotalouteen, ruokakasvatukseen sekä ilmastovaikutustksen, sosiaalisten vaikutusten ja kulutustottumusten ymmärtämiseen. Innovatiiviset ruokaketjut onkin tunnistettu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian yhdeksi painopisteeksi ja tähän liittyvää yhteistyötä tehdään maakunnassa aktiivisesti Varsinais-Suomen ruokajärjestelmän kehittäjät -verkostossa. ERIAFF-yhteistyön kautta pyritään vahvistamaan maakunnan profiloitumista sekä tukemaan alueen toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja hankerahoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995