Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi kaksinkertaistaa EU-rahasaantonsa


Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tehnyt päätöksen Euroopan unionin rakennerahastokauden 2021–2027 rahanjaosta.

Tulevalla kaudella rahoitus jakautuu jossain määrin aiempaa tasaisemmin maakuntien välillä. Suomen alueellinen rahanjako on kansallisessa päätösvallassa ja siksi Etelä- ja Länsi-Suomi ovat pitkään vedonneet tasaisemman rahanjaon puolesta.

maakuntajohtaja Kari Häkämies

EU-rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Uutena kokonaisuuteen on laskettu mukaan myös Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Varsinais-Suomi saa jaettavaksi rakennerahaa tulevien seitsemän vuoden aikana yhteensä 46,3 miljoonaa. Rahoitus koostuu ESR:n ja EAKR:n rahoituksesta, sillä JTF on päätetty jakaa turvemaakuntien kesken.

Kuluvana rahoituskautena 2014–2020 Varsinais-Suomessa on ollut EU:n rakennerahaa jaossa vuositasolla 7 euroa asukasta kohden. Uuden rahoitusjaon mukaan asukaskohtainen määrä nousee 13,8 euroon.

”Varsinais-Suomi kaksinkertaistaa saantonsa. Päätös hieman tasapuolistaa nykytilannetta, jossa raha on voimakkaasti painottunut Itä- ja Pohjois-Suomeen. Kuluneella kaudella samankokoisessa ja tyyppisessä maakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla tuki on ollut Varsinais-Suomeen nähden kymmenkertainen. Tämä ei ole ollut oikeudenmukaista, sillä kehittyneisyyseroja on alueiden sisällä koko maassa”, Häkämies selittää.

Rakennerahoitusta jakavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset yhdessä maakuntien liittojen kanssa. Alkavalla kaudella rahoitus kanavoidaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman kautta. Rahoituksella tuetaan alueiden työllisyyttä, osaamista, TKI-toimintaa ja erityisesti pk-yritysten kehittämistä.

Kari Häkämies

Kari Häkämies

maakuntajohtaja

+358 44 201 3204