Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomessa laaditaan TKI-tiekarttaa vahvistamaan yritysten ja tutkimuksen kumppanuutta

Varsinais-Suomessa on käynnissä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan laatiminen. TKI-tiekartassa luodaan suuntaviivat maakunnan kestävään kasvuun ja hyvinvointiin sekä T&K-toiminnan määrän ja kunnianhimon tason nostoon. Suomen kansallisena tavoitteena on nostaa T&K-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman mukaisesti TKI-tiekartalla tavoitellaan koko maakunnan kärkialojen yritysten, yritysverkostojen, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteenliittymiä, joissa monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan tuottavuuskehitystä.

Varsinais-Suomen TKI-tiekarttaa laaditaan syksyn 2023 aikana yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin kanssa. Tiekartta valmistuu vuoden vaihteessa ja siinä kuvataan Varsinais-Suomen TKI-toiminnan nykytila ja toimintaympäristö, määritellään tavoitteet TKI-toiminnan kasvattamiseksi ja esitetään konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmisteluvaiheen tavoitteena on myös tunnistaa TKI-prosessien ja innovaatiopalvelujen pullonkaulat.

Valmisteluvaihetta koordinoivan Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Tom Paleniuksen mukaan:

TKI-tiekartan valmistelutyön yhtenä tavoitteena on nostaa esiin sekä maakunnan nykyiset vahvat että tulevaisuuden potentiaalia omaavat alat, joissa on ehyt arvoketju koulutuksesta tutkimukseen, TKI-toimintaa tukevaan infrastruktuuriin ja huippuyrityksiin. Tiekartan valmistelu on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja jo tehtyjen haastattelujen kautta on teemoina odotetusti noussut esiin vihreä siirtymä, digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Projekti on kerännyt runsaasti kiinnostusta, mikä osoittaa sen merkityksen ja tarpeellisuuden. Uskomme, että laajan verkoston kanssa valmisteltava TKI-tiekartta tuo merkittävää lisäarvoa Varsinais-Suomelle.”

Turku Science Park Oy valmistelee tiekarttaa Varsinais-Suomen liiton myöntämän AKKE-rahoituksen tukemana. Työn aikana haastatellaan kymmeniä korkeakoulujen, yritysten ja muiden sidosryhmien edustajia sekä järjestetään työpajoja.

Haluatko osallistua Varsinais-Suomen TKI-tiekartan 2029 valmisteluun ja/tai onko sinulla TKI-teemoihin liittyviä ehdotuksia? Ole rohkeasti yhteydessä!

Aino Ukkola, kehittämisjohtaja, Turku Science Park Oy
aino.ukkola@turkubusinessregion.com, p. 044 907 5200

Lotta Kujanpää, erityisasiantuntija, Turku Science Park Oy
lotta.kujanpaa@turkubusinessregion.com, p. 040 722 0333

Meillä Varsinais-Suomen liitossa toimii myös oma TKI-tiimi. TKI-tiimi rakentaa tilannekuvaa maakunnan TKI-tilanteesta ja siitä, mihin elinkeinoelämä investoi. Se huolehtii, että Lounaistiedon tuottamaa tietoa hyödynnetään liiton viestinnässä ja myös alueen toimijat löytävät sen. Tiimi hyödyntää ennakoivaa työskentelymallia ja soveltaa TKI-ennakointitietoa ja selkiyttää liiton roolia TKI-toimijana.

Kysyttävää liiton TKI -toiminnasta?

Petteri Partanen

Petteri Partanen

elinkeinopäällikkö

+358 40 776 0630