Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomessa kerätään asukkaiden näkemyksiä liikenteestä

Risteysalue Aninkaistenmäen alla Turussa. Pyöräilijöitä ja kävelijöiyä ylittämässä tietä

Yli 15-vuotiaat varsinaissuomalaiset voivat vastata liikenneympäristökyselyyn, jolla selvitetään asukkaiden näkemyksiä muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen kehittämisestä sekä kiinnostusta paikallisjunaliikenteeseen. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa Varsinais-Suomessa.

Liikenneympäristökysely on avoinna 24.11.2021 saakka osoitteessa valonia.fi/liikennekysely2021. Kysely on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi 150 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia.

Kyselyn keskeisenä tavoitteena on saada myös asukkaiden ääni yhä vahvemmin kuuluviin liikennejärjestelmätyössä.

”Liikennejärjestelmätyössä käsitellään jokaisen arkeen liittyviä teemoja, kuten liikenneyhteyksiä ja -palveluita. Toisinaan kyse on keskenään hyvin ristiriitaistenkin tavoitteiden ja toimenpiteiden priorisoinnista – eri kulkutapoja huomioivassa suunnittelutyössä tieto asukkaiden liikkumistottumuksista ja liikenteen kehittämiseen liittyvistä näkemyksistä on erittäin arvokasta”, tarkentaa kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola Valoniasta.

Tietoa koronapandemian vaikutuksista ja kiinnostuksesta paikallisjunaliikenteeseen

Nyt kolmatta kertaa toteutettava kysely laajeni Turun ydinkaupunkiseudulta koko maakuntaan. Kyselyssä käsitellään toistuvien teemojen lisäksi myös ajankohtaisia aiheita, kuten koronapandemian vaikutuksia liikkumiseen sekä varsinaissuomalaisten kiinnostusta paikallisjunaliikenteen kehittämiseen. Raideliikenteen kehittäminen on yksi lähivuosien keskeisistä painopisteistä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyössä.

”Raideliikenne luo kestävän pohjan vähäpäästöiselle, kilpailukykyiselle ja vetovoimaiselle liikennejärjestelmälle. Tunnin juna ja paikallisjunaliikenne sekä tietysti muu toimiva joukkoliikenne näiden tukena tuovat Varsinais-Suomelle merkittävää kilpailuetua, koska ne vaikuttavat maakunnan saavutettavuuteen ja houkuttelevuuteen niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta. Siksi olemme aktiivisesti mukana edistämässä paikallisjunaliikennettä”, kertoo Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja Heikki Saarento.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat kyselyn osana Traficomin rahoittamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta. Liikenneympäristökyselyn tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Lisätietoa

Marja Tommolan kasvokuva

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija

+358 40 832 8515

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056