Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntastrategia nähtävillä 20.10. asti

Maakuntastrategia on maakunnan kehittämisen asiakirja, jonka laatimista ohjaavat laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi syksyllä 2020. Strategia sisältää pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman 2040+, maakuntaohjelman 2022–2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2022–2027. Valmisteluun on osallistunut yli 300 maakunnan asiantuntijaa.

Esitettävän Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Uusi strategia on reagoiva ja ennakoiva muutostyökalu maakunnan kehittämiseen ja yhteisen mission toteuttamiseen. Strategian avulla nopeutetaan maakunnan vihreää ja reilua siirtymää, vahvistetaan maakunnan toimijoiden yhteistä sitoutumista maakunnan vahvojen elinkeinoalojen – meriteollisuuden, ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – kasvutavoitteisiin, ja rakennetaan aidon kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin hyvinvointia ja yhteistoimintaa yli maakunnan sektori- ja väestöryhmien. 

Maakuntastrategian visioiden mukaan Varsinais-Suomi vuonna 2040 on:

Maakuntaohjelmassa 2022–2025 määritellään ohjelmakaudelle yhteistyön tavoitteet (18 kpl) ja toimenpiteet (44 kpl). Maakuntastrategiaa täydentävä älykkään erikoistumisen strategia 2022–2027 esittelee maakunnan vahvat toimialat sekä näiden kärjet ja innovaatioyhteistyön tehtävät.

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus käsitteli maakuntastrategialuonnoksen 30.8.2021 pidetyssä kokouksessa ja päätti lähettää luonnoksen lausunnoille. Kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi viimeistään keskiviikkona 20.10.2021. 

Tutustu maakuntastrategian luonnokseen

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 40 506 3715

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056