Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen liitolle valtionavustus alueelliseen kulttuurin kehittämistehtävään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomen liitolle valtionavustuksen ”Varsinaista kulttuuria” alueelliseen kuntien kulttuuritoimintalain mukaiseen kehittämistehtävään. Liitto toimii kehittämistehtävän päätoteuttajana ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus osatoteuttajana.  Kehittämistehtävää tullaan toteuttamaan 1.2.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Sen pääkohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Siinä on ollut vahvasti mukana mm. alueen kuntien kulttuurivastaavista koostuva Kulttuuria kunnissa -verkosto. Kehittämistehtävän toimintasuunnitelmaan on sisällytetty juuri ne teemat, joissa kunnat ovat kokeneet kulttuuriteemoissa kaipaavansa apua.

Varsinais-Suomessa alueellinen kehittämistehtävä on avaus kulttuurialan uudenlaiselle kumppanuudelle ja yhteistyölle.

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä kuntien kulttuuritoiminnalle. Sillä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Alueellisen kehittämistehtävän toiminta keskittyy alueen kuntien kulttuuripalveluiden järjestämisen vahvistamiseen.

-Kehittämistehtävän myötä saadaan mahdollisuus kokeilla kulttuuripalvelujen tuottamista uusilla tavoin ja useamman kunnan yhteistyönä sekä lisätä osaamista ja kulttuuripalvelujen entistä monipuolisempaa saatavuutta alueen asukkaille. Avustus mahdollistaa melkein kahdeksi vuodeksi lisäresurssia kuntien yhdessä tekemiseen, osaamisen jakamiseen, kokeilemiseen ja kumppanuuteen aivan uudenlaisella tavalla, iloitsee kulttuuriasioista vastaava erikoissuunnittelija Katri Koivisto.

”Varsinaista kulttuuria” alueellinen kehittämistehtävä kattaa kaikki maakunnan kunnat ja sen toiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: yhdessä tekemiseen, yhdessä oppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Luvassa on muun muassa jokaisessa maakunnan seutukunnassa toteutettavat seututaiteilijakokeilut, joissa ammattitaiteilija tulee työskentelemään yhteistyössä kuntien ja kuntalaisten kanssa. Kuntia rohkaistaan ja autetaan myös esim. yhteisten hankintojen ja kiertueiden toteuttamiseen. Samalla tätä kautta tuetaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työskentelyä. Yhdessä oppimista ja osaamisen jakamista toteutetaan sidosryhmätyöpajoissa ja teemoihin syvemmälle menevissä teemaryhmissä. Näihin kukin toimija voi osallistua omien tarpeidensa pohjalta. Teemat ovat sellaisia, joita kunnat ovat toivoneet käsiteltävän; esimerkiksi yhteishankinnat ja hankintaosaaminen, yleisötyö erilaisten yleisöryhmien kanssa, viestintä ja lisärahoituksen hakeminen.

Tärkeässä roolissa on myös verkostojen, toimintamallien ja yhteisten alueellisten materiaalien kehittäminen. Kehittämistehtävässä toteutettujen kokeilujen prosessit, tulokset ja kokemukset raportoidaan ja kootaan muistiin. Materiaalit jäävät hankkeen päättymisen jälkeen käyttöön kunnille ja muille toimijoille työkalupakiksi, jonka sisällöistä ja toiminnasta voi poimia itselleen tarvittavia välineitä oman työskentelyn helpottamiseksi. Kehittämistehtävän myötä myös alueella toimivat ihmiset, organisaatiot ja kollegat tulevat toisilleen tutuiksi. Kehittämistehtävä vastaa maakunnassa todettuun yhteistyö- ja kehittämistarpeeseen.

-Tällä uudenlaisella kuntien välisen ja maakunnallisen yhteistyön avauksella pystytään toivottavasti käynnistämään koko maakuntaan positiivinen kulttuurin kierre, joka kantaa kauas tulevaisuuteen, sanoo Katri Koivisto.

Varsinais-Suomen liiton lisäksi avustusta kehittämistehtävien toteuttamiseen annettiin valtakunnalliseen kehittämistehtävään Espoon kaupungille ja alueellisiin kehittämistehtäviin Kainuun liitolle, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Satakunnan ammattikorkeakoululle sekä Jyväskylän ja Kuopion kaupungeille.

Voit lukea myönnetyistä kehittämistehtävistä tarkemmin OKM:n verkkosivuilta.

Artikkelikuva: Yan Krukov, Pexels

Lisätietoja:

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771