Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen järjestöjaoston puheenjohtajaksi Tauno Linkoranta

Kansalaisjärjestöjen ja pientenkin yhdistysten merkitys kuntien ja maakunnan kumppanina hyvinvoinnin rakentamisessa ja siihen liittyvässä keskustelussa on merkittävä, ja niillä on monesti ketterämmät toimintatavat kuin julkisella sektorilla. Yhdistämällä voimat saadaan hyvää aikaan. Tähän perustuu vastaperustetun ja tänään ensimmäistä kertaa kokoontuneen järjestöjaoston toiminta. Jaosto toimii Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana, toteuttaen näin maakuntastrategian tavoitteita. Järjestöjaoston puheenjohtajaksi valittiin Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry. Varapuheenjohtajaksi valittiin Regina Strandberg, Folkhälsans Förbund rf. Jaosto on maakunnan yhteistyöryhmän alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa.

– Meillä Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen aikana syntynyt järjestöyhteistyön hyvän tekemisen meininki päätettiin turvata jatkossakin tuomalla se osaksi maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa ja maakunnan liiton rakenteita. Järjestöyhteistyötä toki tehdään muissakin maakunnissa, mutta toisilla tavoin. Usein järjestöyhteistyöryhmät ovat vapaaehtoisia ja -muotoisia, kertoo jaoston kokouksen avannut maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Uuden jaoston perustaminen liittyy myös maakuntaohjelmatyötä toteuttavaan liiton kehittämään kumppanuusajatteluun. Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on keskeinen yhteistyöalusta maakunnan eri toimijoille. Järjestöjaoston tukena toimiva vapaamuotoinen järjestöfoorumi-verkosto on tärkeä osa kumppanuusfoorumia.

Jaostossa ovat edustettuina mm. sosiaali- ja terveysyhdistykset, vapaa-aika ja harrastusyhdistykset, kylä- ja asukasjärjestöt, neuvontajärjestöt, kulttuuriyhdistykset, palvelujärjestöt, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, kasvatus-, tiede-, ja opintoyhdistykset, nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt, kehitystyö, ystävyysseurat, etniset järjestöt, ympäristöyhdistykset, sekä viranomaisina Varsinais-Suomen AVI ja Varsinais-Suomen liitto.

Järjestöjaoston tehtävänä on mm. edistää Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan toteutumista, järjestää vuosittain Varsinais-Suomen järjestöfoorumi -tapahtuma, edistää järjestö-kunta-maakunta -yhteistyötä, huolehtia järjestökentän edunvalvonnasta tuomalla yhdistysten ja järjestöjen asiantuntijuuden esiin, sekä panostaa järjestökentän viestintään tiedon avoimuuden ja tiedon välittämisen kautta, tavoitteena erityisesti yhteistyötä ja rahoituksen saamista edistävän tiedon lisääminen sekä järjestötoiminnan brändäys.

jaoston puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, p. 044 303 9990, etunimi.sukunimi@vskylat.fi

jaoston varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Regina Strandberg, Folkhälsans Fördbund, p. 040 732 3603, etunimi.sukunimi@folkhälsan.fi

jaoston sihteeri: erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki, Varsinais-Suomen liitto p. 040 520 0761, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761