Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta täydentyy rakentamisen tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkastelulla

Työmiehiä tekemässä kauppatorin työmaan pohjustustöitä

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeisimmät toimenpiteet, joilla maakunta vastaa kansalliseen Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen ja nostaa keskiöön erityisesti ne asiat, joihin maakunnassa voidaan vaikuttaa. Tiekartan vision mukaan:

Hiilineutraali Varsinais-Suomi on elinvoimainen maakunta, jossa on ennakkoluulottomasti kehitetty ja otettu käyttöön ilmastokestäviä ratkaisuja luottaen osaamiseen, yhteistyöhön ja yhteiseen vastuuseen. Ilmastotyö tukee kuntien ja yritysten elinvoimaisuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta julkaistiin helmikuussa 2021. Ensimmäisessä vaiheessa mukana oli kolme pääteemaa: energia, liikenne sekä maatalous. Tiekartta on päivittyvä dokumentti, jonka toteutumista sekä maakunnan päästöjen kehitystä seurataan jatkuvasti. Nyt tiekartta täydentyy rakentamisen tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen tilannekuvalla.

Suomessa rakennusten käytön aikaisista päästöistä 76 % on energiankäytön päästöjä ja tästä suurin osa aiheutuu tilojen lämmityksestä, joten rakentamisen osalta on tarpeen erityisesti painottaa olemassa olevan rakennuskannan päästöjen vähentämistä. Rakentamisen osalta maakunnallisena tavoitteena vuoteen 2030 on:

  1. Rakennusten ja rakentamisen vähäpäästöisyys, energia- ja tilatehokkuus sekä kiertotalouden ratkaisut ovat toteutuneet laajasti Varsinais-Suomessa
  2. Luonnonvarojen kulutus rakennussektorilla on kääntynyt laskuun

Tarvittavat toimenpiteet on rakentamisen osalta jaoteltu tiekartassa neljään osaan: korjausrakentaminen, uudisrakentaminen, infrarakentaminen sekä oppiminen ymmärrys ja päätöksenteko. Tutustu rakentamisen osioon (pdf)

Alue- ja yhdyskuntarakennetta koskeva tarkastelu muodostaa kehyksen eri päästösektoreiden tavoitteille ja toimenpiteille. Yhdyskuntarakenteen vähähiilisyyttä edistävät toimenpiteet kytkeytyvät energian, liikenteen, maatalouden ja rakentamisen toimenpiteisiin. Tutustu alue- ja yhdyskuntarakenteen osioon (pdf)

Ilmastotiekartan toteuttaminen on tunnistettu yhtenä toimenpiteenä Varsinais-Suomen uudessa maakuntastrategiassa. Ilmastotiekartan valmistelua ja etenemistä ohjaa MYR:n alainen ilmastovastuujaosto, joka on laajapohjainen asiantuntija- ja vaikuttajaryhmä. (Lisätietoa ilmastovastuujaostosta.) Kokonaisuuksien valmistelussa kuullaan lisäksi aina muita keskeisiä asiantuntijatahoja ja verkostoja sekä järjestetään keskusteluja ja työpajoja. Lisäksi tiekartan sisällöt ovat laajasti kommentoitavana. Ilmastovastuujaosto hyväksyi täydennysosat kokouksessaan 28.1.

Lue lisää: Varsinais-Suomen ilmastotiekartta

Kysyttävää?

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995