Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta täydentyy maankäytön tavoitteilla ja toimenpiteillä – kommentteja kerätään

keltaisia lehtiä

Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaa on rakennettu asteittain täydentyvänä asiakirjana, jonka päämääränä on hiilineutraali Varsinais-Suomi vuonna 2035. Viimeisin asiantuntijoiden kanssa käsitelty teema on maankäyttö. Uusi osio on kaikkien kommentoitavana 25.11.–16.12.2022.  Varsinais-Suomen tiekartan ensimmäinen vaihe julkaistiin tammikuussa 2021. Tällöin tiekartta sisälsi kolme merkittävää päästösektoria: energia, liikenne ja maatalous. Vuoden 2022 alussa tiekartta täydentyi rakentamisen tavoitteilla ja toimenpiteillä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkastelulla.

Nyt kommentoitavana oleva maankäyttösektori sisältää metsiin ja muuhun viherrakenteeseen kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi maataloussektorin toimenpiteisiin tehtiin lisäyksiä maankäytön näkökulmasta. Näitä aiheita on käsitelty webinaareissa, työpajoissa sekä erilaisissa asiantuntijatapaamisissa ja -keskusteluissa.

Maankäytön toimenpiteet ovat tärkeä osa ilmastotyötä

Maa-alueiden käytön ja siinä tapahtuvien muutosten seurauksena hiiltä joko vapautuu ilmakehään tai sitä sitoutuu kasvillisuuteen ja maaperään. Muutokset ovat kokonaisuutena merkittäviä sekä ilmastovaikutusten että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Jotta tavoiteltava hiilineutraalius saavutetaan maankäyttösektorin nettonieluja tarvitaan kompensoimaan väistämättä päästövähennysten jälkeen jäljelle jääviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Kommentoi 16.12.2022 mennessä

Ilmastotiekartan täydennys maankäyttösektorin osalta on kommentoitavana 16.12.2022 asti. Jätä kommenttisi oheisella lomakkeella.

Maankäyttösektori – muutostavoitteet ja toimenpiteet (pdf)

Ilmastotiekarttaa toteutetaan, tarkistetaan ja seurataan

Ilmastotiekarttatyötä ohjaa ja tiekartan hyväksyy Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alaisuudessa toimiva ilmastovastuujaosto.

Tiekartan toteutus on meidän yhteinen tehtävä. Tiekartta kannustaa kaikkia alueen toimijoita tunnistamaan roolinsa, mahdollisuutensa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Alue- ja kuntatason ratkaisuilla voidaan vaikuttaa moniin päästölähteisiin.

Maakuntien ja kuntien kasvihuonekaasupäästöjä seurataan valtakunnallisesti. Tiedon tuottaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Laskelmat päivitetään vuosittain ja ne ovat avoimesti käytettävissä hiilineutraalisuomi.fi -palvelussa. Viimeisin päivitys julkaistiin 22.11.2022 koskien ennakkotietoja vuodesta 2021.

Päästötietopalvelu (paastot.hiilineutraalisuomi.fi)

SYKE on myös koonnut kuntien ja maakuntien energiaan ja liikenteeseen liittyviä indikaattoreita vuosilta 2017–2021. Indikaattorit täydentävät kuntien ja maakuntien ilmastotyön etenemisen seurantaa päästölaskennan ohella:

Kuntien ja maakuntien ilmastoindikaattorit (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisäksi seurantatietoja löytyy Varsinais-Suomen ilmastotiekartan toimenpiteiden yhteydestä:

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta (ymparistonyt.fi)

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö (Valonia)

+358 44 907 5995