Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomeen lähes 27 miljoonaa euroa EU-rahoitusta

Kaikkiaan viime vuonna alkaneita EU-hankkeita oli 337 ja niihin osallistui 221 varsinaissuomalaista toimijaa. Suurimpia yksittäisiä tuensaajia olivat alueen korkeakoulut ja Turun kaupunki. Kaupungin kaksi suurinta EU-hanketta tuovat alueelle yhteensä 4,5 miljoonaa euroa kestävien ja innovatiivisten energia- ja liikkumisratkaisujen pilotointiin. Selvityksen laati Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto ja se on järjestyksessään viides maakunnan vuosittaista EU-rahoitusta kartoittava selvitys.

26 938 000 euroa

337 hanketta

76 965 € / hanke

Varsinais-Suomen EU-rahoitusselvityksessä on huomioitu EU:n aluetukirahoitus (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto), maaseuturahaston tuet, alueiden väliset yhteistyöohjelmat (ns. Interreg-ohjelmat) sekä suoraan Euroopan komissiolta haettavien ns. erillisohjelmien tuki. Selvityksessä ei huomioitu EU:n suoria maataloustukia.

Selvityksessä tarkasteltiin hankkeita, joissa varsinaissuomalainen toimija on mukana joko koordinaattorina tai hankepartnerina. Näin ollen selvityksessä eivät näy hankkeet, joiden rahoitusta ei ole kohdistettu suoraan varsinaissuomalaisille toimijoille, mutta jotka kuitenkin hyödyttävät aluetta. Hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta on Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitettu Turku–Helsinki-raideyhteys, jonka kehittämiseen liikenne- ja viestintäministeriölle myönnettiin yli 37 miljoonaa euroa rahoitusta vuonna 2020.

Lue tarkemmin lisää selvityksestä.