Siirry sisältöön
Haku

Vahvaa kehittämishalua elintarvikealalla

Lautasellinen värikkäitä kasviksia

Turun yliopiston Brahea-keskuksen koordinoima Tulevaisuuden Kehitystarpeet Varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa -hanke (TuKeVa) toteutti yli 160 ruokaketjun yritysten syvähaastattelua vuoden 2021 aikana Varsinais-Suomen alueella. Haastatteluiden tavoitteena oli kerätä tietoa ruokaketjun yritysten keskeisimmistä kehittämistarpeista ja toimintaympäristön tulevaisuuden näkymistä.

Haastatteluiden tuloksia hyödynnetään omalta osaltaan esimerkiksi alueellisten kehittämis- ja rahoitusohjelmien sisältöjen ja painotusten suunnittelussa sekä ruokaketjun kehittämistoimenpiteiden kohdentamisessa.

Pääosa haastatelluista yrityksistä oli elintarvikkeita ja juomia valmistavia yrityksiä 60 %, seuraavaksi eniten haastattelut kohdentuivat raaka-ainetuotantoon 12 %, HoReCa- eli ammattikeittiösektorille 11 % sekä elintarvikkeiden kauppaan (8 %). Jopa 60 % haastatelluista ruokaketjun yrityksistä kertoi hakevansa aktiivisesti kasvua ja 7 %:a oli kiinnostunut kansainvälistymisestä. Varsinais-Suomen elintarvikkeita ja juomia valmistavien yritysten selkeä vahvuus liittyykin yritysten voimakkaaseen kasvu- ja kehittämishakuisuuteen.

Lisätietoja:

Kysy lisää!

Projektipäällikkö Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus, johanna.mattila@utu.fi ja p. 040 565 8121