Siirry sisältöön
Haku

Uppsalan vierailusta oivalluksia ja hankeideoita maakuntaan

Delegaatio Varsinais-Suomesta lähti lokakuun alkupuolella vierailulle Uppsalaan. Vierailun tavoitteena oli tutustua tarkemmin Uppsalan alueen osaamisen kärkiin, toimijoihin ja sen kautta löytää mahdollisuuksia erityisesti kehittämisyhteistyölle alueiden välillä. 

Varsinais-Suomessa kansainvälistä yhteistyötä on jo pitkään ja nyt yhä enemmän rakennettu Itämeren ja Euroopan suuntaan. Tällä hetkellä tavoitteena on vahvistaa vakiintuneiden yhteistyöalueiden kanssa tehtävää yhteistyötä, joista erityisesti olemassa olevien ja uusien kontaktien luonti Ruotsin suuntaan on tavoitteemme. Varsinais-Suomesta koottu delegaatio vieraili Uppsalassa 10.-11.10.2023. Vierailun tavoitteena oli luoda pohjaa alueiden väliselle yhteistyöverkostolle, jonka puitteissa edistetään erityisesti konkreettista hanke- ja yritysyhteistyötä.  

Haasteet ja tarpeet alueita yhdistävinä tekijöinä 

Varsinais-Suomessa tehdään jo nyt monipuolista yhteistyötä Ruotsin eri alueiden kanssa. Uppsala valikoitui vierailun kohteeksi, koska alue on monella tavalla samankaltainen Varsinais-Suomen kanssa. Muun muassa alueiden koko, asukasmäärä, vahva korkeakoulukenttä ja osaamisen painopisteet yhdistävät. Terveysteknologia, puhdas energia ja liikenne valikoituivat vierailun keskeisiksi teemoiksi. Näiden ympärille suunniteltiin 1,5 vuorokauden tiivis ohjelma.  

Vierailun ensimmäisenä päivänä tutustuttiin yleisesti Uppsalan alueeseen, sen hallintoon ja yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Lisäksi eri toimijat esittelivät innovaatioyhteistyötä ja liiketoimintaekosysteemiä sekä alueellista strategiayhteistyötä. Lisäksi käytiin keskustelua osaamisen kehittämisen ja osaavan työvoiman kysymyksistä Uppsalan ja Varsinais-Suomen alueella. Päivän lopuksi jakauduttiin kahteen temaattiseen ryhmään, joista toinen keskittyi keskustelemaan kestävän liikkumisen ja fossiilivapaiden polttoaineiden edistämisestä sekä kestävän kaupunkiliikkumisen haasteista.  

Toinen osa ryhmästä vieraili Testa Centerissä, joka on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö- ja testialusta, jonka tavoitteena on turvata life science -teollisuuden kasvu- ja tuotantokyky tarjoamalla avoin alusta biologiselle tuotannolle.

Testa Center tarjoaa Uppsalassa erinomaiset puitteet life science -alan tutkimukselle ja yhteistyölle.

Toisen päivän aluksi kuultiin Uppsalan maakunnan haasteita ja strategioita siirryttäessä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Johdannon jälkeen ryhmä jakautui jälleen kahteen teemaryhmään. Toinen ryhmistä kuuli, miten Uppsalan läänin Green Innovation Park pyrkii tarjoamaan ympäristön, jossa Ruotsin maatalousyliopiston tutkimuksesta luodaan kestäviä ratkaisuja. Osana vierailua kuultiin myös kaksi innostavaa esimerkkiä siitä, miten tutkijat olivat onnistuneet Green Innovation Parkin yritysasiantuntijoiden tuella rakentamaan ideastaan yritystoimintaa ja sen jälkeen skaalaamaan sitä suuremmaksi ja luotsaamaan erilaisten vaiheiden läpi. Samaan aikaan toinen ryhmä kuuli ja keskusteli, miten tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen, opiskelijoiden, julkisen sektorin, innovaatio-osaajien, pienyritysten ja yhteisön välillä edistetään vihreää siirtymää. Lisäksi Uppsalan maakunta esitteli viimeisten kuuden vuoden aikana tehtyä työtä vakaamman ja johdonmukaisen energiayhdistelmän takaamiseksi. Erityisesti osaaminen ja mahdollisuudet vetytaloudessa kiinnostivat molempia alueita.

TKI-osaamisen ja -rahoituksen kautta konkreettista yhteistyötä

Varsinais-Suomesta vierailulle osallistui asiantuntijoita Varsinais-Suomen liitosta, Turku Science Parkista, Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Noviasta. Kaikilla toimijoilla on vahvaa hankeosaamista ja sitä kautta mahdollisuuksia edistää laajemmin projektiyhteistyötä maakunnassa. Jatkossa yhteistyöhön halutaankin mukaan laajasti myös muita toimijoita Varsinais-Suomesta. 

Vierailun tuloksena ideoitiin useampia eri teemoihin kytkeytyviä yhteistyöaloitteita, joista useampia varmasti lähdetään viemään eteenpäin TKI-yhteistyön kautta ja rahoitusmahdollisuuksia selvittämällä. Ehkä keskeisenä oppina kuitenkin oli ymmärrys niin alueiden samankaltaisuudesta ja sen tuomista mahdollisuuksista, mutta ennen kaikkea alueiden toimintatapojen ja toimijoiden roolien eroista. Tämän pohjalta on entistä helpompi lähteä yhteistyöhön, kun ymmärtää, että joissakin asioissa määränpäähän pääseminen saattaa vaatia erilaista lähestymistapaa molemmilta. 

Seuraava askel alueiden välisessä yhteistyössä on konkreettisten aloitteiden eteenpäin viemisen lisäksi, Uppsalan toimijoiden vastavierailun suunnittelu ja toteutus keväällä 2024. Vierailun tavoitteena on esitellä vastaavasti Varsinais-Suomen osaamisen kärkiä, mutta erityisesti tarjota mahdollisuus konkreettisen hankeyhteistyön valmisteluun valikoiduissa teemoissa. Varsinais-Suomen liitto vastaa vierailun koordinoinnista ja käytännön järjestelyistä, joten mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää ja olemaan mukana, niin olethan yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Jenni Suominen

KV- erikoissuunnittelija

+358 40 144 7926