Siirry sisältöön
Haku

Työkaluja yhteistyöhön verkostojohtamisen koulutuksesta

Verkostoyhteistyö on päivän sana ja moni asiantuntijatyössä toimiva on mukana tai jopa vetää jonkinlaista verkostoa. Osaammeko kuitenkaan kuvailla, mikä on hierarkia, markkina ja verkosto, mikä niiden ero on tai mihin tarpeeseen mikäkin niistä kannattaa rakentaa? Muun muassa näihin asioihin paneudutaan syyskuussa alkaneessa, varsinaissuomalaisille kumppanuusverkostoissa ja -työryhmissä aktiivisesti toimiville henkilöille tarkoitetussa kaksipäiväisessä verkostotyön ja verkostojohtamisen koulutuksessa.

Kestävä kumppanuus tarvitsee hyvän tahdon lisäksi työkaluja

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien maakunta. Rakennustyötä tehdään kymmenissä erilaisissa kumppanuusverkostoissa ja -työryhmissä. Koulutuksen tarkoitus on tukea näiden ryhmien toimintakykyä ja toisaalta haastaa niitä ajattelemaan uudella tavalla, maakuntastrategiankin tunnistamaa uteliaisuutta vahvistaen. Hyvän tahdon lisäksi kumppanuustyössä tarvitaan osaamista ja työkaluja.

Kouluttaja, verkostojohtamisen asiantuntija Timo Järvensivu johdattelikin koulutuksen ensimmäisessä osiossa osallistujat taitavasti erilaisten ryhmien luonteen ja tarpeiden äärelle. Verkostojen osalta mietittiin, miten tavoitteelliset ja luonnolliset verkostot toimivat, minkälainen on uudistuva ja etenevä verkosto – ja miten ekosysteemi ja markkina eroaa verkostosta. Lopuksi kerättiin ajatuksia siitä, miten verkostoitumista voisi tehdä enemmän ja paremmin. Idearikas ja keskusteleva koulutusryhmä pohti käyttämäämme kieltä, resursointia, tiedon siirtoa ja ihmisten kokoamista yhteen, ja korosti kasvokkaisten tapaamisten tärkeyttä ja tuttuuden rakentamista.

Kumppanuus on monikasvoista yhdessä tekemistä

Koulutuksessa osallistujat hahmottelivat yksin ja ryhmissä Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumia ja siihen kuuluvia toimijoita. Kuvat konkretisoivat osallistujille työskentelyn moninaisuutta ja verkostojen kokonaisuuden erilaisia hahmotustapoja. Ja hyvä niin – kumppanuusfoorumin on tarkoitus olla varsinaissuomalaisten toimijoiden näköinen ja heidän tarpeisiinsa vastaava yhteistyön areena!

Lisäksi koulutuksessa keskusteltiin omasta työstä ja sen sisällöistä, ryhmäläisiä yhdistävistä asioista sekä siitä, minkälaiset verkostot tai teemat meitä jo nyt yhdistävät. Varsinais-Suomen liiton järjestämään koulutukseen osallistuu noin 45 asiantuntijaa. Koulutus jatkuu toisella osiolla 4.10., jolloin keskitytään verkostojohtamisen strategisiin vaiheisiin ja toimintatapoihin.

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Kirsi Stjernberg

Kirsi Stjernberg

viestintäpäällikkö

+358 40 551 3120