Siirry sisältöön
Haku

Työkaluja kuntien virkistyskohteiden ja -reittien kehittämisen tueksi – tutustu uunituoreeseen suositukseen

ihmisiä pitkospuilla suolla, taustalla metsää

Varsinais-Suomessa on runsaasti virkistys- ja luontomatkailumahdollisuuksia pienistä lähivirkistyskohteista monipuolisiin ja laajoihin luontomatkailukohteisiin. Virkistys- ja luontomatkailu lähikohteissa on kasvattanut suosiotaan kestävän matkailun trendin mukana ja luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutukset ovat myös keskeinen syy kannustaa ihmisiä luontoretkeilyyn. Jotta luontoretkeily ja -matkailu toteutuu luonnon kannalta kestävästi ja retkeilijöiden kannalta turvallisesti, on tärkeää panostaa tiedon saavutettavuuteen ja ajantasaisuuteen, sekä kohteiden ylläpitoon ja niihin liittyvään viestintään.

Työtä näiden tavoitteiden edistämiseksi on tehty kuluneiden kolmen vuoden aikana Digi-Saapas-hankkeessa, jossa on kehitetty matkailijoille suunnattu mobiiliystävällinen karttasovellus Virma Kartta. Virma Kartta -palvelun etuna on, että sen avulla retkeilijä voi hyödyntää laajaa tietovarantoa myös maastossa liikkuessaan eri puolilla maakuntaa –palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin kartalla.

Lisäksi on parannettu vuonna 2018 käyttöön otettua Virma Ylläpito -järjestelmää, johon on joukkoistetusti koottu laaja tietovaranto maakunnan virkistysreiteistä ja -kohteista, niihin liittyvistä palveluista ja toimijoista sekä kohteiden ylläpitäjistä sekä omistajista.

Virmaan on koottu jo yli 2500 reittiä ja kohdetta.

Kerätty aineisto on julkaistu paikkatietomuotoisena avoimena datana verkossa, jotta tieto olisi paitsi vapaasti katsottavissa, myös ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. Eri käyttäjäryhmien tarpeet ovat olleet kehitystyön lähtökohta: kuntien ylläpitotyön helpottamiseksi Virmaan on rakennettu esimerkiksi myös integraatio, jonka avulla Lipas-liikuntapaikkatietokantaan kerätyt tiedot voi siirtää Virmaan.

Kunnille suositus virkistyskohteiden ja -reittien kehittämisen tueksi

Sen lisäksi, että Virma tarjoaa varsinaissuomalaisille kunnille, yrityksille ja yhdistyksille kokonaisratkaisun sekä tietojen ylläpitoon, että tiedon välitykseen loppukäyttäjille, on hankkeen oppeja kuntien tarpeista ja haasteista koottu suositukseksi kohteiden ja reittien kehittämiseen. Sähköinen materiaali sisältää vinkkejä ja neuvoja kehittämistyön eri vaiheisiin strategisesta suunnittelusta käytännön toimenpiteisiin sekä prosessin eri vaiheet läpileikkaavaan viestintään ja seurantaan. Suosituksessa on huomioitu muun muassa reittien ja kohteiden tiedonhallinta, suunnittelu ja kehittäminen sekä yhteistyö, resursointi ja sopimuskäytännöt.

Digitaaliset tiedonhallintaratkaisut sekä retkeilijöiden karttapalvelut on tärkeää pitää mukana virkistyskohteiden kehitystyön keskeisenä osa-alueena, mutta samalla on tärkeää tiedostaa, että tiedon saatavuuden kasvattaessa kohteiden kävijämääriä, myös kohteiden infraan ja ylläpitoon on tärkeää panostaa, sekä huolehtia siitä, että esimerkiksi opasteiden avulla kävijät ohjataan virallisille reiteille, mikä on tärkeää myös luonnon kestokyvyn näkökulmasta.

Materiaali perustuu Digi-SAAPAS-hankkeessa havaittuihin tietotarpeisiin ja hankkeen kokemuksiin, joten se ei ole kaikenkattava katsaus teemaan. Materiaalia kehittämisen tueksi kehitetään eri tahoilla: vuonna 2024 valmistuu esimeriksi käytännönläheinen reitti- ja luontokohteiden rahoituksen ja toteuttamisen opas, jota valmistellaan parhaillaan Leader Satasillan vetämänä yhteistyöhankkeena. Se tulee täydentämään nyt julkaistun suosituksen sisältöjä.

Vaikka hanke on nyt päättymässä, on Virma jatkossakin kuntien ja muiden virkistyskohteiden ja -reittien ylläpitäjien ja matkailupalveluiden tarjoajien käytössä. Samalla digitaaliset palvelut kehittyvät myös tämän teeman parissa vauhdilla ja uusia palveluita on kehitteillä. Esimerkiksi Metsähallitus kehittää karttapalvelua, jonka kehitystyön tukena hyödynnetään myös Virman dataa.

Lisätiedot

Lounaistiedon sivuille lounaistieto.fi/virkistys on koottu hankkeessa tuotetut keskeiset materiaalit ja muuta tietoa virkistyskohteiden ja -reittien kehittäjille. Sivulla on muun muassa sähköinen Virma-esite, ohjeita Virman ylläpitoon ja linkki virkistyskohteiden kehittämisen suositukseen.

Digi-Saapas-hanketta toteuttivat vuosina 2020–2023 Varsinais-Suomen liitto, Lounaistieto, Valonia, ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tietotekniikan laitos ja se sai rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Maiju Kärnä

Maiju Kähärä

verkostokoordinaattori

+358 40 528 7547