Siirry sisältöön
Haku

Tutustu maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan

Värikkäitä pelinappuloita paperin päällä ryhmissä.

Joulukuussa 2021 hyväksytty Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ ja maakuntaohjelma 2022-2025 osoittavat maakunnan kehittämistyölle tahtotilan ja suuntaviivat. Kevään 2022 aikana ohjelmaa toteuttavat kumppanuusverkostot ovat laatineet täydentävät, verkostokohtaiset suunnitelmat, joiden avulla ohjelma tehdään todeksi. Suunnitelma on nyt julkaistu verkossa (linkki alla).

Suunnitelman tarkoitus on tukea verkostoja niiden työssä ja avata maakuntaohjelmatyöskentelyä kaikille siitä kiinnostuneille. Toiveena on, että suunnitelman toimenpidelähtöinen esitys auttaa kumppanuusverkostoja löytämään toisensa niille yhteisten tärkeiden teemojen ääreltä. Suunnitelmatyö tukee myös ohjelmatyön seurantaa ja siitä viestimistä.

Toteuttamissuunnitelma ovat verkostojen vapaaehtoinen työkalu ja elävä dokumentti, jota verkostot päivittävät ohjelmakauden aikana vähintään vuosittain.

Päättynyt kausi 2018-2021

Aluekehittämislain mukaan maakuntaohjelmatyöstä on toteutettava arviointi ulkopuolisen toimesta ohjelmakauden aikana. Varsinais-Suomessa tämä lain tarkoittama arviointi toteutettiin syksyllä 2020 vertaisarviointina Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien kanssa. Muutaman kuukauden kestänyt, erittäin arvokas vertaisoppimisen prosessi keskittyi sidosryhmätoiminnan sekä ohjelman linjauksien ja logiikan tarkasteluun.

Vertaisarvioinnin lisäksi Varsinais-Suomen liitossa päädyttiin kokoamaan erillinen arviointi myös ohjelmakauden päätyttyä. Tässä arvioinnissa keskityttäisiin toimenpiteiden toteutumisen, vaikutusten sekä koordinaatio- ja verkostotyön tarkasteluun.

Valmistuneen arvioinnin tarkoitus on palvella erityisesti ohjelmatyötä koordinoivia toimijoita antamalla näkökulmaa päättyneen kauden toteutukseen. Onnistumisten ja haasteiden tunnistaminen auttaa kehittämään työskentelytapoja ja ohjelmatyötä jatkossa vaikuttavammaksi. Arvioinnista saatavaa tietoa käytetään myös oppimiseen ja uusia kokeiluja varten. Tämän lisäksi arviointi pyrkii tarjoamaan kaikille sidosryhmille ja kumppaneille katsauksen edellisen kauden toimintaan ja maalaamaan kaarta eri ohjelmakausien välille kauden 2022–2025 toteutusvaiheen ollessa jo käynnissä.

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761