Siirry sisältöön
Haku

Turun ja Tampereen välisiä junayhteyksiä on kehitettävä

Tampereen ja Turun väliin jää radanvarteen rakentunut taajamien helminauha, jota nykyinen raideliikenne ei palvele riittävällä tasolla. Kyseessä ovat kuitenkin Suomen toiseksi ja kolmanneksi suurimmat kaupunkikeskukset.

Turku–Toijala -yhteysvälin kaupungeilla, kunnilla sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen liittojen edustajilla on vahva tahtotila ja yhteisymmärrys Turun ja Tampereen välisten junayhteyksien kehittämistarpeesta.

Tavoitteena on kehittää yhteysväliä lähtökohtaisesti Turun ja Toijalan välisenä taajama-junayhteytenä. Tällöin junat pysähtyisivät nykyisten kaukoliikenteen asemien lisäksi alustavasti Turun Urusvuoressa, Liedon asemalla, Aurassa, Kyrössä ja Urjalassa. Toijalan risteysasemalla taajamajunaa täydentäisivät jatkoyhteydet pääradalla niin Tampereen kuin Helsingin suuntaan.

Etenkin pienemmissä kunnissa raideliikenteen kehittäminen koetaan elinvoimaisen tulevaisuuden kannalta kriittiseksi kärkihankkeeksi, johon ollaan valmiita panostamaan.

”Turku–Toijala -yhteysväliä palvelevan taajamajunaliikenteen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeä toimenpide. Se parantaa kuntien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja vuorovaikutusta sekä edistää kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden onnistunutta toteuttamista” ,

korostaa Urjalan kunnanjohtaja Annu Kuusisto.

Nykyinen kaukojunaliikenne kulkee suuntaansa seitsemän kertaa päivässä. Tämä jättää parantamisen varaa Tampereen ja Turun väliseen saavutettavuuteen ja erityisesti pienempien radanvarsikuntien joukkoliikenneyhteyksiin. Puutteellisten yhteyksien vuoksi radanvarsikuntien pendelöinti ja muu liikenne on huomattavan usein yksityisautoilun varassa. Kun pyritään kestävään aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään, joukkoliikenneyhteyksillä on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä rooli.

”Toteuttamisvalmiudet rataosalla ovat hyvät: ratakapasiteettia on, puitteet seisakkeille yleisesti ottaen hyvät, väestöpohja riittävä ja ennen kaikkea tahtotila vahva”,

toteaa Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala.

Kunnat ja maakuntien liitot tekevät yhteistyötä VR:n ja Väyläviraston kanssa, jotta saadaan riittävä tietopohja uusien seisakkeiden kehittämistarpeista ja tarvittavista investoinneista. Näin voidaan muodostaa mahdollinen etenemispolku taajamajunaliikenteen käynnistämiseksi.  

Lisätietoja

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056

Pirkanmaan liitto: suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen, p. 044 422 2264, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi