Siirry sisältöön
Haku

Tule meille projektisuunnittelijaksi  Baltic Sea2Land-hankkeeseen

suunnittelujohtaja osoittaa näytöltä karttamerkintää

Sinustako meille uusi työkaveri ja paras liittolainen?

Varsinais-Suomen liitto hakee projektisuunnittelijaa merialuesuunnittelun kansainväliseen Baltic Sea2Land-hankkeeseen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2025.

Varsinais-Suomen liitto toimii kahdeksan rannikon maakunnan liiton merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona. Merialuesuunnittelulla edistetään meriympäristön hyvän tilan saavuttamista, yhteensovitetaan merellisiä toimintoja ja edistetään kestävää sinistä taloutta. Toimit yhteistyössä merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattorin kanssa ja työsi tukee Suomen merialuesuunnitteluyhteistyötä.

Baltic Sea2Land -hankkeessa (Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and nature capital in the near shore zone) tuetaan merialuesuunnitelmien ja rannikkostrategian alueellisesta implementointia. Hankkeessa valmistellaan tapaustutkimukset, joiden avulla kohtautetaan merialuesuunnittelun, merenhoidon ja vesienhoidon viranomaisia, sekä merellisten elinkeinojen harjoittajia ja asiantuntijoita, ja valmistellaan käytännönläheiset alueelliset tavoitekuvat ja toimintamallit strategisten suunnitelmien jalkauttamiseksi. Hankkeen toimet tukevat maakuntakaavoitusta ja aluekehitystä.

Hankkeen partnerit koostuvat Itämeren maiden kansallisista, alueellisista ja paikallisista edustajista. Partnerimaina ovat Suomen lisäksi Latvia, Viro, Liettua, Puola ja Saksa. Hankkeen toimet kotimaassa sijoittuvat Varsinais-Suomen lisäksi Kymenlaakson, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rannikkoalueille.

Työssäsi vastaat:

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Työssä menestyminen edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme kokemusta hanketyöstä, sekä hyvää ruotsin kielen taitoa. Merialuesuunnittelun substanssiosaaminen sekä paikkatieto-osaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Työ edellyttää matkustamista etenkin kotimaassa mutta ajoittain myös laajemmin Itämeren alueella.

Työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen sopimuksen mukaan. Käytössä olevan tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaan toimen tehtäväkohtainen palkka on 3 238,05 euroa/kk (sekä mahdolliset TS:n mukaiset ammattialalisä ja henkilökohtainen lisä). Tehtävä on määräaikainen ja kestää hankkeen loppuun 31.12.2025. Työ alkaa 1.1.2023. Toimisto sijaitsee Turussa, ja etätyö on mahdollista.

Lähetä hakemuksesi ansioluettelon kanssa 4.11.2022 klo 15:00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi. Haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 45-46.

Lisätietoja

Mari Pohja-Mykrä

Suomen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori

+358 41 550 8442