Siirry sisältöön
Haku

Tiekartta valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi Lounais-Suomessa on päivitetty

Poistotekstiilejä säkeissä ja hyllyillä pinottuna poistotekstiilien kiertotalouslaitoksen varastossa.

Alueellista tiekarttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi Lounais-Suomessa on päivitetty. Tiekartta on julkaistu osana CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueelle vuonna 2019. Tiekartan teemoiksi nostettiin alkuperäisessä laadintaprosessissa rakentaminen, biohajoavat jätteet ja ravinnekierto sekä yhdyskuntajätteet. Kevään ja syksyn 2021 aikana tiekarttaa päivitettiin kuvaamaan tiekartan teemoissa tapahtunutta kehitystä kuluneiden muutaman vuoden aikana. Päivitys pohjaa sidosryhmäkeskusteluihin sekä sidosryhmille lähetettyyn kyselyyn seurantakauden aikana toteutuneista ja edistyneistä toimenpiteistä.

Tutustu tiekarttaan

Tiekartan tavoitteena on kiertotalouden edistäminen jätehierarkian mukaisesti rakentamisen, biohajoavien jätteiden sekä yhdyskuntajätteiden teemoissa. Päivityksessä jokaisen teemakohtaisen toimenpidedian perään on lisätty kaksi diaa, joista toiseen on tehty nostoja seurantakauden aikana toteutuneista asioista ja toiseen nostettu ehdotuksia erityisiksi keskittymisen kohteiksi tuleville vuosille. Nämä nostot ja keskittymisehdotukset ovat nousseet esiin sidosryhmäkeskustelujen ja -kyselyn pohjalta.

Kahdessakin vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon

Kuluneina vuosina on tapahtunut monia konkreettisia edistysaskeleita. Paimioon esimerkiksi valmistui hiljattain alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä poistotekstiilin kiertotalouslaitos ja Salossa Korvenmäen Ekovoimalaitos on toiminut testialustana uusille innovaatioille.

Lisätiedot

Poistotekstiilejä säkeissä ja hyllyillä pinottuna poistotekstiilien kiertotalouslaitoksen varastossa.

Tiekartta valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi Lounais-Suomessa on päivitetty

Anni Lahtela

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

+358 40 631 3856