Siirry sisältöön
Haku
Harjumetsä

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 13.9.2021 kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 14.6.2021. Hyväksymispäätöksestä tehtiin 4 kpl valituksia, jotka tullaan käsittelemään Turun hallinto-oikeudessa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat sähköisenä
nähtävillä 1.11.–3.12.2021 välisenä aikana Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla
osoitteessa www.varsinais-suomi.fi, Varsinais-Suomen liitossa (os. Linnankatu 52 B, Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137) sekä Varsinais-Suomen kunnissa.

Kuulutus pdf

Vaihemaakuntakaava käsittelee luonnonvarojen käyttöä kiertotalouden ja biotalouden näkökulmasta, arvokkaiden luontoalueiden säilyttämistä sekä virkistysalueiden turvaamista maakunnassa. Kaava yhteensovittaa teemat toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tarve luonnonvarojen käytön tarkastelulle on noussut erityisesti uusiutuvan energian ja kiertotalouden käytön lisäämistavoitteiden vuoksi. Kaavassa selvitetään luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen kannalta tärkeät alueet. Toimivien ja kattavien virkistysreittien ja -alueiden olemassaolo on viihtyisän elinympäristön yksi keskeinen edellytys ja osa alueellista matkailuelinkeinoa.

Kaava-aineistot pdf-tiedostoina aineistopankissa

Tutustu digitaaliseen kaava-aineistoon

Aineisto sisältää kaavakartan, liitekartat, voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan sekä vaihemaakuntakaavan ja voimassa olevan maakuntakaavan vertailukartan. 

Taustakartastossa esitellään aineistoa, jota on käytetty vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

Taustakartat jakautuvat neljään teemaan:

0 Yleiset tausta-aineistot

1 Luonnonarvot

2 Virkistys, retkeily ja matkailu

3 Luonnonvarat

Lisätiedot:

Aleksis Klap

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia

+358(0)40 7213 137