Siirry sisältöön
Haku
Harjumetsä

Maakuntahallitus määräsi kokouksessaan 13.9.2021 kaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan 14.6.2021. Hyväksymispäätöksestä tehtiin 4 kpl valituksia, jotka Turun hallinto-oikeus hylkäsi (Päätös H1530/2023). Turun hallinto-oikeuden 30.8.2023 antamasta päätöksestä H1530/2023 on haettu kolme valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vaihemaakuntakaava käsittelee luonnonvarojen käyttöä kiertotalouden ja biotalouden näkökulmasta, arvokkaiden luontoalueiden säilyttämistä sekä virkistysalueiden turvaamista maakunnassa. Kaava yhteensovittaa teemat toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tarve luonnonvarojen käytön tarkastelulle on noussut erityisesti uusiutuvan energian ja kiertotalouden käytön lisäämistavoitteiden vuoksi. Kaavassa selvitetään luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen kannalta tärkeät alueet. Toimivien ja kattavien virkistysreittien ja -alueiden olemassaolo on viihtyisän elinympäristön yksi keskeinen edellytys ja osa alueellista matkailuelinkeinoa.

Kaava-aineistot pdf-tiedostoina aineistopankissa


Tutustu digitaaliseen kaava-aineistoon

Aineisto sisältää kaavakartan, liitekartat sekä voimassa olevan kokonaismaakuntakaavan.Taustakartastossa esitellään aineistoa, jota on käytetty vaihemaakuntakaavan valmistelussa.

Taustakartat jakautuvat neljään teemaan:

0 Yleiset tausta-aineistot

1 Luonnonarvot

2 Virkistys, retkeily ja matkailu

3 Luonnonvarat


Lisätiedot:

Harjumetsä

Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava