Siirry sisältöön
Haku

Siirtolaisuusinstituutti – laajapohjaista kumppanuutta jo 50 vuotta

Siirtolaisuusinstituutti viettää tänä vuonna 50-vuotista juhlavuotta. Vaikka kumppanuuden käsitettä ei instituutin perustamisen aikana todennäköisesti vielä käytetty samalla tavalla kuin nykyään, voi kyllä todeta, ettei instituuttia ei olisi olemassa eikä se olisi voinut kehittyä ilman vahvaa, laajapohjaista ja pitkäkestoista kumppanuutta.

Kansainvälisesti kumppanuus toteutuu ulkomailla toimivien tutkijoiden, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja ulkosuomalaisten ja heidän järjestönsä kanssa. Kansallisesti kumppanuutta on ministeriöistä kansalaisjärjestöihin, sekä suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Paikallisesti on erittäin vahvaa kumppanuutta kuntien, viranomaisten, korkeakoulujen ja muiden instituutin aihepiireihin liittyvien toimijoiden kanssa. Sitten on vielä sellaista kumppanuutta, joka ei kohdistu koko organisaatioon, vaan jossa tietty tutkimushanke tai yksittäinen tutkija tai toimija instituutissa toimii tiiviissä vastavuoroisessa yhteistyössä.

Instituutin keskeinen voimavara onkin se, että kumppanuutta on monenlaista ja monen tasoista: on hallinnon tasolla tapahtuvaa kumppanuutta, esim. instituutin taustaorganisaatioihin lukeutuvien tahojen kanssa, jotka ovat edustettuina hallintoneuvostossa ja instituutin hallituksessa. Vaikka voisi ajatella, että tällainen päätöksentekoelimissä edustaminen olisi aika yksipuolista, koska instituutti ei ole vastavuoroisesti edustettuna jokaisen taustaorganisaationsa päätöksentekoelimissä, näemme, että myös eri hallintoelimissä ja edustamisessa on pohjimmiltaan myös kumppanuuden keskeinen piirre mukana, nimittäin vastavuoroisuus. Instituutin taustaorganisaatio, kuten esimerkiksi Varsinais-Suomen liitto, antaa aikaansa ja osaamisensa instituutille, ja samalla kuulee, oppii ja tietää, mitä instituutti tekee. Samalla tämä toimii kunnioituksen ja arvostuksen osoituksena, josta välittyy viesti, että instituutin toimintaa pidetään Varsinais-Suomelle tärkeänä.

Yhtenä esimerkkinä Siirtolaisuusinstituutin tutkimustoimintaan liittyvästä kumppanuudesta voi mainita valtakunnallisen kotoutumisen kumppanuusverkoston, joka kokoaa yhteen toimijoita eri sektoreilta aina käytännöntyöstä hallintoon ja työn kehittäjiin. Nähdäksemme on tärkeää seurata ajankohtaista keskustelua ja kuulla erilaisia näkökulmia mahdollisimman laajasti.

Kumppanuutta eivät tee organisaatiot, vaan ihmiset, jotka niissä toimivat.

Ennen vanhaan organisaatioiden välinen kumppanuus saattoi perustua yksittäisten johtoasemassa olevien henkilöiden yhteistyöhön. Onneksi nykyään toimintatavat ovat muuttuneet ja laajentuneet: kumppanuutta eivät tee organisaatiot, vaan ihmiset, jotka niissä toimivat. Silloin kumppanuus on sitä vahvempi, miten useampi henkilö siihen osallistuu. Juhlavuonna olemmekin pyrkineet kutsumaan useita tahoja instituuttiin vierailulle, ja olemme myös itse aktiivisesti vierailleet muualla. Olemme kutsuneet ja kutsumassa eri yhteistyötahoja juhlavuoden tapahtumiin, joihin voi osallistua myös hyvin matalalla kynnyksellä – esimerkiksi torstaina 13.6. Tuomiokirkon terassilla tapahtuva puistokonsertti, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Saara Pellander

VTT, dosentti Saara Pellander toimii Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtajana.

Sari Vanhanen

YTT, aikuiskouluttaja Sari Vanhanen toimii erikoistutkijana Siirtolaisuusinstituutissa.