Siirry sisältöön
Haku

Saaristomerityöhön vauhtia yhteistyöllä ja hanketoiminnan aktivoinnilla

Kivistä rantamaisemaa ja merta pilvisenä päivänä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja Valonia ovat aloittaneet yhteistyön Saaristomeriohjelman toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on Saaristomeren hyvän tilan saavuttaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus sai Ympäristöministeriöltä rahoitusta Saaristomeriohjelman toimeenpanoon vuosille 2023–2025.  Toiminnalla edistetään monipuolisesti vesienhoidon toimeenpanoa ja yhteistyötä muun muassa toteuttamalla maatalouden vesienhoidon tiekartan toimenpiteitä, vahvistamalla hanketoimintaa ja lisäämällä viestintää.

Varsinais-Suomen ja Valonian keskeinen tehtävä Saaristomerityössä on edistää kestävää, valuma-aluelähtöistä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa. Lisäksi työlistalla ovat verkostotoiminta ja viestintä, joiden avulla halutaan muun muassa aktivoida alueen vesistökunnostustoimijoita hakemaan hankeavustuksia. Toiminta edistää Saaristomeren maatalouden vesiensuojelun tiekartan toimeenpanoa ja rahoitusten saamista alueelle.

Neuvontaa ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista

Syksyllä on avoinna useita rahoitushakuja, joista on mahdollista hakea avustuksia Saaristomeren alueen vesiensuojeluun ja vesienhallintaan. Haettavana on esimerkiksi maaseudun kehittämisrahaa ja valtion vesien- ja merenhoidon avustuksia. Lokakuun alkupuolella on vielä mahdollista hakea AKKE-rahoitusta (varsinais-suomi.fi) tai avustusta kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen (suomi.fi).

Esimeriksi kunnilta ja yhdistyksiltä toivotaan aktiivisuutta hankehakuihin. Myös maanomistajilta toivotaan aloitteita. Oleellista on saada käynnistymään yhteistyöhankkeita laajasti eri puolella Saaristomeren valuma-aluetta, joilla vähennetään Saaristomereen päätyvää ravinnekuormitusta, tehostetaan ravinteiden kiertoa, parannetaan vesistöjen ekologista tilaa ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Saaristomeri on saanut erityistä huomiota hallitusohjelmassa, joten alueen vesistöjen tilaa parantaville hankkeille on nyt tilausta.

Torstaina 12.10. järjestetään rahoitusinfowebinaari (valonia.fi), jossa esitellään muun muassa 17.10. avautuvia valtion vesien- ja merenhoidon rahoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Kivistä rantamaisemaa ja merta pilvisenä päivänä.

Saaristomerityöhön vauhtia yhteistyöllä ja hanketoiminnan aktivoinnilla