Siirry sisältöön
Haku

Saaristomeri elää ratkaisevia aikoja

Saaristomeri on kuluneen syksyn aikana ollut erityisen ajankohtainen aihe työpöydällämme. Varsinais-Suomen liitto on yhdessä Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa panostanut edunvalvontayhteistyöhön. Takana on lukuisia kansanedustajien ja valiokuntaryhmien tapaamisia eduskunnassa ja sidosryhmiin vaikuttamista maakunnassa.  

Vaikka Saaristomeren ekologinen tilanne ei ole kääntynyt parempaan, on sen tulevaisuudessa valoa enemmän kuin aikoihin. Saaristomeren tilanne Suomen rannikon heikkokuntoisimpana tunnustetaan laajasti ja yhteisymmärrys muutoksen tarpeesta on olemassa. Harva on itse välttynyt sinileväuutisilta tai lasten lohduttomuudelta uimakelvottomilla rannoilla. 

Hallitus päätti keväällä 2021 käynnistää Saaristomeri-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on poistaa Suomen ainut jäljellä oleva Itämeren pahimpiin kuormittajiin kuuluva alue Helcomin hot spot -listalta. Saaristomeren ravinteista 87 % on peräisin maataloudesta. Siksi juuri maatalous voi pelastaa Saaristomeren. Mereen vuosien saatossa päätyneet ravinteet tulee samaan aikaan saada kiertoon uusilla ratkaisuilla, esimerkiksi järviruovikon niitolla.   

Tänä kesänä valmistuneessa Saaristomeren hot spot -tiekartassa on tunnistettu tehokkaimmat toimet maatalouden ravinnevalumien vähentämisessä. Toimet tarvitsevat vuosittain vähintään 18 miljoonan euron rahoituksen. Tarvittavat toimenpiteet eivät kuitenkaan nykyisellään ole sääntelyesteiden tai rahoitusvajeen takia täysimääräisessä käytössä. Esimerkiksi tehokas ravinteiden sidonta pelloille saavutetaan vain kipsin käyttöä laajentamalla luomupelloille ja muiden maanparannusaineiden, rakennekalkin ja puukuidun, käytön lisäämisellä.  

Yksi suurimmista kysymyksistä on kotieläintilojen lannan hyötykäyttö nykyistä laajemmalla alueella. Kotieläintilojen ja kasvitilojen eriytyminen ei ilman taloudellisia kannustimia mahdollista lannan optimaalista käyttöä. Lannan siirto alijäämäalueille olisi kuitenkin paras keino ravinnevalumien vähentämiseen. Tämä edellyttää ravinnekierto- ja kuljetustukea maanviljelijälle. Toimivan lantamarkkinan synty avaa myös uusia mahdollisia huoltovarmuudelle ja maatalouden kannattavuudelle.  

Saaristomeren edunvalvontatyön tähtäimenä on Saaristomeri-ohjelman jatkosta sopiminen ensi kevään eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Sääntelyn esteet on purettava, rahoitus on korvamerkittävä ja toimenpiteiden kannustavuutta lisättävä. Saaristomeri on täysin mahdollista saattaa kuntoon tavalla, joka tukee myös maakunnallemme arvokkaan alkutuotannon tulevaisuutta.  

Saaristomeren tervehdyttäminen on koko Suomen asia. Itämeren suurimmasta ravinnekuormituksesta kärsivän alueen pahoinvointi on koko meren kehityksen kysymys. Meillä ei ole varaa menettää palaa kauneinta Suomea.  

Vaalipiirin kansanedustajat ovat ottaneet saaristomeren suojelun tehtäväkseen. Valtion talousarvion jakamatonta osuutta päätettiin viime viikolla eduskunnassa osoittaa Saaristomerelle. Niin sanottua joululahjarahaa saatiin 150 000 euroa Saaristomeren hot spot -tiekartan toimenpiteiden nopeuttamiseen. Rahoitus menee käytännössä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle maatalouden vesiensuojelutoimien neuvontaan.  

Lämmin kiitos kaikille Saaristomeri-asiassa vaikuttaville!  

Lisätietoja:

Malla Rannikko-Laine

Malla Rannikko-Laine

vt. edunvalvontajohtaja

+ 358 40 721 3429