Siirry sisältöön
Haku

Saaristomeren seurantajärjestelmästä lisää vaikuttavuutta vesienhoitoon

Ihmisiä istuu työpajassa isossa salissa pöytien ääressä keskustelemassa

Saaristomeren tilan parantamiseksi tehdään laaja-alaisesti työtä niin valuma-alueella kuin merelläkin. Yhteisen päämäärän edistämiseksi tunnistetaan kuitenkin tarve Saaristomeren ja sen valuma-alueen nykyistä kattavammalle seurannalle. Saaristomeren seurantajärjestelmä mahdollistaisi vesiensuojelutoimien entistä tehokkaamman suuntaamisen sekä toimien vaikuttavuuden täsmällisemmän seurannan ja arvioinnin.

Varsinais-Suomen liiton ja Lounaistiedon toteuttama Saaristomeren seurantajärjestelmä-hanke saatettiin päätökseen lokakuussa 2023. Hankkeessa selvitettiin eri toimijoiden tunnistamia tarpeita Saaristomeren tilan seurannalle. Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys Saaristomeren seurantajärjestelmän toteutustavasta, joka edistäisi parhaiten Saaristomeri-työn vaikuttavuutta.

Seurantajärjestelmän keskeisiksi käyttötarkoituksiksi tunnistettiin strategisen viestinnän tukeminen niin päättäjien, tutkimuksen kuin kansalaistenkin suuntaan sekä vesienhoidollisten toimenpiteiden ohjaaminen pahimmille kuormitusalueille. Lisäksi seurantajärjestelmän tulisi tarjota luotettavaa ja täsmällistä tietoa vesiensuojelutoimien vaikuttavuudesta.

Saaristomeren parissa työskentelevät monet tahot ja seurantatietoa tuottavat niin tutkimuslaitokset, viranomaiset kuin järjestötkin. Seurantajärjestelmä keskittäisi pirstaloituneen tiedon yhdelle alustalle, tehostaisi tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä ja parantaisi näin ymmärrystä Saaristomeren tilan ja sen kehityksen kokonaiskuvasta.

Hankkeessa tehtiin 17 asiantuntijahaastattelua, kartoitettiin olemassa olevia seuranta-aineistoja ja käytiin läpi keskeisiä viime vuosien hankeraportteja ja materiaaleja Saaristomeren tilaan liittyen. Syyskuun lopussa järjestettiin lisäksi työpaja, jossa eri toimijoita edustavat asiantuntijat antoivat palautetta hankkeen alustavista tuloksista ja tarkensivat seurantajärjestelmän sisältövaatimuksia.

Saaristomeren seurantajärjestelmän toteuttaminen olisi konkreettinen askel kohti Saaristomeren tilan tehokasta parantamista, sillä se mahdollistaisi vesiensuojelutoimien tehokkaan kohdentamisen oikeille alueille. Saaristomeren tilaan voidaan yhä vaikuttaa. ”Hyvä uutinen on se, että maatalouden ravinnekuormituksen hanat ovat meidän käsissämme”, kuten eräässä asiantuntijahaastattelussa muistutettiin.

Saaristomeren seurantajärjestelmä -hanke toteutettiin Varsinais-Suomen liiton ja Lounaistiedon toimesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla. Hankkeessa tehty selvitys vastaa suoraan Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 7. toimenpiteeseen, jossa on linjattu tavoite Saaristomeren seurantajärjestelmän perustamisesta. Hankkeessa tuotettu esitys on suoraan hyödynnettävissä seurantajärjestelmän toteutuksessa. 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin Lounaistiedon sivuilla.

Lisätietoja:

Laura Pietilä

Projektisuunnittelija, eMSP NBSR

+358 40 481 8821

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294