Siirry sisältöön
Haku

Rahoitusta Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttamiseen

Hallitus on myöntänyt 2,2 miljoonaa euroa Uudenkaupungin rakennemuutostilanteen tukemiseksi Varsinais-Suomeen. Tämä rahoitus on osoitettu kansallisena alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoituksena Varsinais-Suomen liitolle. Lisäksi erillisellä päätöksellä kohdennetaan Uudistuva ja osaava Suomi: EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Varsinais-Suomeen 400 000 euroa ESR+-rahoitusta. ESR+-rahoituksen hallinnoinnista vastaa Keski-Suomen ELY-keskus, joka julkaisee tästä osuudesta erillisen hakuilmoituksen.

Rahoitus on tarkoitettu kokonaisuudessaan Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimintasuunnitelman toteuttamiseen, alueellisiin T&K-toimiin sekä ÄRM-toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.

AKKE-määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin konkreettisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota niiden vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Tuen saajina voivat olla esimerkiksi kunnat, korkeakoulut ja seudulliset kehittämisyhtiöt. Jos kyse on yhteishankkeesta, kaikkien hakijoiden on täytettävä tuen saajalle asetetut edellytykset. Varsinais-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitus on pääsääntöisesti pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitus­osuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta. Suositeltava kustannusmalli on Flat rate 40 %. Perustellusti voidaan käyttää muitakin kustannusmalleja. Tukea myönnetään pääsääntöisesti enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Varsinais-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta

Hakemus toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@varsinais-suomi.fi).

Hakuaika on jatkuva. Rahoituspäätökset tekee kerran kuukaudessa kokoontuva maakuntahallitus.

Lisätietoja:

Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630 ja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio p. 040 506 3715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi