Siirry sisältöön
Haku

Merialan vihreitä innovaatioita ja korkeaa osaamista

Itämerikomission merityöryhmä kokoontui Turussa joulukuun alussa. Osallistujina olivat Itämeren alueen poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä Suomesta ja Ruotsista. Kokouksen keskeisinä teemoina olivat meriteollisuuden vihreät innovaatiot ja merialan osaamisen kehittäminen. Työryhmän nykyiselle puheenjohtajistolle kokous oli myös viimeinen, joten kokouksessa luotiin myös katsaus menneeseen ja tulevaan.

Keskustelu merten tilasta ja erityisesti Itämeren alueen kestävyyden osalta käy vilkkaana. Varsinais-Suomen liitto kuuluu Periferisten merialueiden -verkostoon (CPMR) ja sen alaiseen Itämerikomissioon (Baltic Sea Commission). Kyseessä on 150 eurooppalaisen alueen edunvalvontajärjestö. Keskeisiä kehittämisteemoja ovat koheesio, meriasiat, liikenne, energia ja ilmasto sekä maahanmuutto. Varsinais-Suomen liitto on ollut erityisen aktiivinen Itämerikomission merityöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimi tämän vuoden loppuun saakka liiton luottamushenkilö Tiina Perho (KOK).

Merityöryhmän kaksipäiväisen kokouksen toiseksi teemaksi valikoitui merialan vihreät ja kiertotalouden mukaiset innovaatiot. Varsinais-Suomen alueella tätä on edistetty erityisesti kehitteillä olevan merialan kiertotalousekosysteemin ja siihen sitoutuneen laajan sidosryhmäverkoston kautta. Kokouksessa Merikartta-verkostoa ja sen tuloksia esitteli Turun AMK:n lehtori Pia Tulimaa.     

Lisäksi erityisasiantuntija Milla Harju kertoi, miten Itämeren aluetta koskevan EU:n Itämeristrategian avulla tuetaan rajat ylittävää yhteistyötä esimerkiksi yhdistämällä eri alojen toimijoita ja edistämällä entistä puhtaamman merenkulun kehittämistä. Harju pohjusti keskustelua kuvaamalla merenkulkualan nykytilannetta, haasteita ja esitteli projektien kautta kehitettyjä innovatiivisia ratkaisuja. Itämeristrategian osalta Anna-Maija Toivonen myös haastoi osallistujia miettimään yhdessä, miten Itämeren alueen matkailua voitaisiin kehittää muuttuneessa toimintaympäristössä.

Ensimmäisen päivän ohjelman kruunasi vielä vierailu Meyer Turun telakalle, jossa Anna Hakala (Communication manager) ja Marjo Keiramo (Head of Group, Sales and Design) kertoivat itse telakasta, parhaillaan rakenteilla olevasta Icon of the Seas -aluksesta sekä käynnissä olevasta isosta NeCOLEAP-projektista. Meyer Turulla on kunnianhimoiset tavoitteet rakentaa entistä kestävämpiä ja ilmastoneutraaleja risteilyaluksia sekä ulottaa kehitystyö myös telakka-alueen toimintoihin. Keiramon mukaan Varsinais-Suomessa ja Turussa erityisiä vahvuuksia ovat meriteollisuuden korkea osaaminen ja pitkä historia, hyvä kapasiteetti, teknologinen osaaminen sekä monipuolinen toimijaverkosto. Myös kestävän kehityksen osaaminen on korkeaa ja arvostettua maailmalla.

BSC:n merityöryhmä pääsi näkemään rakenteilla olevan Icon of the Seas -aluksen Meyer Turun telakalla.
Osaamisen vuosi 2023

Toinen keskeinen teema kokouksessa oli merialan osaamisen ja koulutuksen sekä osaavan työvoiman varmistaminen. Vuosi 2023 tulee olemaan osaamisen vuosi Euroopassa ja keskustelu eri alojen osaamiskapeikkojen osalta on ollut jo pidempään käynnissä. Myös meriteollisuudessa osaaminen ja alalle hakeutuminen puhututtavat.

Kokouksen toisena päivänä DG Maren meri- ja kalastusasioista vastaava Andy Kontoudaki esitteli parhaillaan avoinna olevaa ja merialan osaamista edistävää 7,5 miljoonan euron rahoitusta, jonka tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven merialan taitojen kehittämistä ja tarjota mahdollisuuksia houkutteleviin ja kestäviin merenkulkualan ammatteihin. Alueellisena esimerkkinä Ammattikorkeakoulu Novian projektipäällikkö Johanna Salokannel kertoi AutoMare EduNet -projektista. Projektissa on monialaisen korkeakouluyhteistyön kautta kehitetty ratkaisuja ja työkaluja autonomisen merenkulun osaamisen kehittämiseen. Erityisenä haasteena ovat meriteollisuuden ja -alan laskenut kiinnostus sekä osaamistarpeiden ja opetussisältöjen pysyminen ajan hermolla. Myös teknologinen kehitys alalla on nopeaa ja siinä perässä pysyminen on entistä tärkeämpää. Samaa viestiä välittivät myös Meyer Turku. Substanssiosaamisen lisäksi myös hyville projektinhallintataidoille on kysyntää.

Meriasioiden varapuheenjohtajuuden myötä laajempaa vaikuttavuutta

Ensi vuonna Varsinais-Suomen rooli CPMR:n meriasioissa ottaa seuraavan askeleen, kun liiton luottamushenkilö Talvikki Jori (SDP) aloittaa verkoston varapuheenjohtajana. Hänen vastuualueenaan on erityisesti meripolitiikka, johon kuuluvat muun muassa merialuesuunnitteluun, siniseen talouteen, uusiutuvaan energiaan ja kalastukseen liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteena on ajaa laajasti Varsinais-Suomelle ja Suomelle tärkeitä painotuksia meriteemassa sekä edistää entistä tiiviimpää ja kestävää yhteistyötä niin Euroopassa kuin Itämeren alueella. Myös alueellinen ja kansallinen yhteistyö meriteemassa tulee tiivistymään entisestään. 

Lisätietoja antavat:

Jenni Suominen

KV- erikoissuunnittelija

+358 40 144 7926

Petteri Partanen

Petteri Partanen

elinkeinopäällikkö

+358 40 776 0630