Siirry sisältöön
Haku

Match made in heaven – maan kahdeksastatoista maakunnan liitosta löytyy tukipari

Tuntuuko sieraimissa oravanpyörän kuumentuneen laakerin käryä? Valvottavatko työelämän muutokset aamuöisin? Selviänkö tästä?

Selviät kyllä, ja työelämässä järjissään selviämisessä auttaa aktiivinen ammatillinen tukiverkosto, jossa voi päivittää osaamistaan, tietojaan ja vaihtaa ajatuksia. Työhyvinvoinnin kannalta kollegaverkosto on tärkeä voimavara. Verkoston luominen vaatii vähän aikaa ja vaivaa, mutta on investointi omaan jaksamiseen ja tuntuu ihan hiton hyvältä.

Maakuntien liitoissa havahduttiin siihen, miten tärkeitä kollegaverkostot ovat työssäjaksamisen kannalta ja miten helposti niiden rakennustyö saattaa kiireessä jäädä vain aikeeksi. Halusimme luoda valmiit askeleet ja mallit, kuinka aloittaa oman verkoston luominen tai vahvistaminen. Syntyi ajatus hankkeesta, jossa voisimme kokeilla eri verkostoitumisen ja vertaisoppimisen malleja ja saada työ vauhdikkaasti alkuun. Nyt hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen maakuntien liitot. Projekti rahoitetaan Kevan työelämän kehittämisrahalla ja maakuntien liittojen omarahoitusosuudella. Projektin palveluntuottaja on Kuntaliitto, Uudenmaan liitto vastaa projektin johtamisesta. Projektissa on kaksi työntekijää ja se jatkuu 30.11.2023 asti.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat uusien työ- ja toimintatapojen kehittäminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja työmotivaation lisääminen sekä työssä jaksamisen tukeminen. Samankaltaista työtä tekevän kollegan antama apu, palaute tai kiitos tuntuu ihan erityisen hyvältä. Ymmärtävän kollegan kanssa on helpompi arvioida haasteita ja etsiä keinoja niiden ratkaisemiseksi

Konkreettisina toimina verkostojen synnyttämiseksi kokeillaan eri tapoja seurata ja tutustua kollegojen työhön toisissa liitoissa sekä koota yhteen saman aihealueen osaajia. Hankkeen vetäjät auttavat löytämään oikeat kollegat – sen oman tutkaparin, ja tukevat tarvittaessa käytännön järjestelyissä. Liitot voivat hetkeksi lainata tai vaihtaa työntekijöitä, voidaan sopia 1-3 päivän työn seuraamisesta tai luoda mentori-aktori -pareja eri liittojen välillä. Digitalisaatioaiheen ympärille syntyi kuin itsesään asiantuntijoiden aktiivinen verkosto.  Hankkeen toimenpiteissä on ollut mukana jo 100 työntekijää ja hankkeen eri tilaisuuksiin ja seminaareihin on osallistunut noin 500 henkilöä. Projektin puitteissa jo toteutetut asiantuntijavaihdot ovat olleet onnistuneita ja palautteen perusteella puolin ja toisin antoisia ja opettavaisia kokemuksia. Hanke tiedottaa aiheesta ja antaa tavallaan luvan ja hyvän syyn olla kollegojen suuntaan asiassa aktiivinen juuri nyt.  Toivomme, että projektin jälkeen meillä olisi käytössä konkreettisia malleja, kuinka aktivoida verkostoja jatkossakin ja tarjota malleja myös muiden organisaatioiden käyttöön.

Petra Määttänen

Petra Määttänen

Petra on liiton hallintojohtaja, joka yhdessä tiiminsä kanssa huolehtii siitä, että talous pysyy tasapainossa ja henkilökunta voi hyvin.