Siirry sisältöön
Haku

Maakuntaohjelmaa toteuttamassa – puhdas ja houkutteleva Saaristomeri

Kesä tulossa ja katseet suuntaavat merelle! Varsinais-Suomen liitossa on käynnistynyt kaksi hanketta, joissa edistetään Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimenpidettä Saaristomeren seuranta- ja monitorointijärjestelmästä. “Baltic Sea2Land” ja “Saaristomeren seurantajärjestelmä” ja -hankkeiden tähtäimessä on parantaa Saaristomeren tilaa ja täten edesauttaa Saaristomeren poistoa HELCOM:in hotspot-listalta. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, olkaahan siis valppaina! 

Maakuntaohjelman kolmas tavoite on “Itämeren alueen ympäristö- ja ilmastokestävin maatalous puolittaa ravinnevalumat ja parantaa Saaristomeren tilan tyydyttävästä hyvään”. Saaristomeri on Itämeren huonokuntoisimpia merialueita ja sen valuma-alue Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalla ja tähän täytyy tulla muutos. Tavoite on meidän kaikkien yhteinen. Tähän tartutaankin nyt Varsinais-Suomen liitossa kahden hankkeen voimin. 

Maakuntahallitus myönsi alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen ohjelmasta rahoitusta Varsinais-Suomen liitolle ”Saaristomeren seurantajärjestelmä” -hankkeeseen. Toukokuussa alkaneen hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: 

”Hanke tulee osallistamaan laajasti niin maalla kuin merelläkin toimivia päättäjiä, tutkijoita sekä muita sidosryhmiä, jotta ehdotelmasta saataisiin mahdollisimman vaikuttava Saaristomeren tilaa parantavien toimenpiteiden mahdollistaja” toteaa hankkeen projektisuunnittelija Laura Pietilä. 

Ehdotelman laatimista arvioidaan ja tarpeen tullen muokataan tulevana talvena Interreg Baltic Sea2Land -hankkeen pilotin kautta, joka toteuttaa ympäristöministeriön valmistelussa olevan Rannikkostrategiaa. Liiton merialuesuunnitteluun liittyvässä hankkeessa keskitytään maan ja meren vuorovaikutusalueen hallinnointiin kestävän sinisen talouden sekä meriymäpäristön hyvän tilan turvaamiseksi. Tämä edellyttää oleellisten sidosryhmien tunnistamista sekä osallistamista. Hanke myös mahdollistaa laaditun uuden ehdotelman esittämisen sidosryhmille, sekä sidosryhmäyhteistyössä selvinneiden muutostarpeiden huomioimisen.  

“Rannikkostrategia keskittyy maan ja meren vuorovaikutukseen sekä yhteistyön merkitykseen haasteiden ratkomisessa. Baltic Sea2Land -hankkeessa pureudutaan rannikon päällekkäisten vastuiden selkeyttämiseen, jolloin sidosryhmäyhteistyö on kaiken keskiössä. Hanke toteuttaa Rannikkostrategian toimenpiteitä ja Saaristomeren tilan seuranta linkittyy suoraan moneen tunnistettuun kokonaisuuteen” sanoo Roosa Mikkola, Baltic Sea2Land -hankkeen projektisuunnittelija. 

Lisätietoja:

Roosa Mikkola

Projektisuunnittelija, Baltic Sea2Land

+358 40 190 7231

Laura Pietilä

Projektisuunnittelija, eMSP NBSR

+358 40 481 8821