Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 28.2.2022

puheenjohtajan nuija

Maakuntahallitus suosittelee pidäyttäytymästä yhteistyöhankkeista Venäjän kanssa toistaiseksi

Maakuntien yhteistyöryhmien puheenjohtajat esittävät pidättäytymistä yhteistyöhankkeista Venäjän kanssa.

”Me allekirjoittaneet maakuntien yhteistyöryhmien (MYR) puheenjohtajat esitämme, että maakuntien liittojen yhteistyöhankkeista Venäjän kanssa pidättäydytään toistaiseksi. Esityksen syynä on Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Katsomme valtiojohdon tavoin Venäjän hallinnon rikkovan kansainvälisiä sopimuksia ja olevan vastuussa niin ihmishenkien menetyksistä kuin aineellisesta tuhostakin Ukrainan alueelle. Tässä tilanteessa ei yhteistyö ole mahdollista. Euroopan Unionin ja monien muiden kansainvälisten toimijoiden asetettua pakotteita Venäjää kohtaan on myös maakuntien liittojen pidättäydyttävä yhteistyöstä toistaiseksi, kunnes Venäjä lopettaa sotatoimet ja Ukrainan kansallista suvereniteettia kunnioitetaan maan toimesta.”

Maakuntahallitus päätti suosittaa maakunnan yhteistyöryhmälle edellä olevan suosituksen noudattamista.

Lisätietoja:

Kari Häkämies

Kari Häkämies

maakuntajohtaja

+358 44 201 3204


Tunnin junan tavoitevuosi 2030 tulee säilyttää

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Varsinais-Suomen liiton lausuntoa Euroopan komission asetusehdotuksesta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) uudistamiseksi.

Ehdotuksessa TEN-T verkon rakennetta ehdotetaan uudistettavaksi siten, että nykyisten vuoteen 2030 mennessä rakennettavan ydinverkon ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavan kattavan verkon lisäksi määritellään laajennettu ydinverkko, jonka tulee valmistua vuoteen 2040 mennessä. Turun ja Helsingin välinen ratayhteys on nykyisessä asetuksessa osa ydinverkkoa, jonka toteuttamisen tavoitevuosi on 2030. Uudessa esityksessä suurten raidehankkeiden oikoratalinjaukset on merkitty osaksi laajennettua ydinverkkoa, minkä vuoksi Tunnin junan rakentamisen takaraja on siirtymässä kymmenellä vuodella eteenpäin. Varsinais-Suomen liitto katsoo, että Suomen tavoitteena tulee kuitenkin olla koko Turku–Helsinki-ratayhteyden säilyttäminen ydinverkossa ja tavoitevuotena 2030.

Suomen kaikkien ratahankkeiden niputtaminen ei ole kansallisesti järkevää, vaan hankkeet tulisi asettaa kilpailuasetelman sijasta jonoon.  Tunnin junaa on suunniteltu lähes 14 vuotta, joten hankkeen toteutusvalmius on selvästi muita raidehankkeita parempi. Turun Tunnin juna -yhtiö on ilmoittanut suunnittelun valmistuvan vuonna 2023 ja arvioinut hankkeen valmistumisvuodeksi 2030.

Aikataulu on kriittinen myös EU-rahoituksen kannalta. Käynnistyneellä vuosien 2021–2027 CEF2-rahoituskaudella viimeinen iso haku järjestetään jo vuonna 2024, jolloin Suomen on viimeistään haettava rakentamiseen rahoitusta. Mikäli Suomi ei kykene hakemaan rahoitusta Turun tunnin junalle, ei se kykene hakemaan rahoitusta yhdellekään suurelle raidehankkeelle. Samalla Suomen rahoitussaanto uhkaa jälleen jäädä pieneksi suhteessa Liikenne12-suunnitelmassa asetettuihin odotuksiin.

Lisätietoja:

Malla Rannikko-Laine

Malla Rannikko-Laine

vt. edunvalvontajohtaja

+ 358 40 721 3429


Sami Elmenranta Ville Koukin tilalle maakunta-hallituksen jäseneksi

Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnan jäsen Ville Kouk (KOK)i on ilmoittanut eroavansa saaristotoimikunnan jäsenyydestä vastaanotettuaan viran Lounais-Suomen aluehallintovirastossa.Hänen tilalleen toimikuntaan valittiin Sami Elmenranta (KOK).

Lisätietoja:

Sami Heinonen

Sami Heinonen

saaristo- ja maaseutuasiamies

+358 400 413 704