Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 20.12.

liiton kokousväkeä neuvotteluhuone Tammessa

Varsinais-Suomen liitto Lukkari-Jukolan yhteistyökumppaniksi

Vuoden 2022 Jukolan ja Venlojen viestit järjestetään Mynämäessä 18-19.6.2022. Tapahtuman nimi on Lukkari-Jukola. Tapahtuman järjestävät Mynämäen Suunnistajat -52 ja Liedon Parma Kaukametsäläiset ry:n ja Suomen suunnistusliiton myötävaikutuksella. Varsinais-Suomen liitto on lupautunut tapahtuman yhteistyökumppaniksi. Jukolan viesti on suurin suomalainen urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnistusviesti. Jukola on mittakaavassaan merkittävä tapahtuma myös maakunnan näkökulmasta.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen tunnettuutta, kertoa maakunnan elinkeinoelämän vahvasta kasvusta ja työmahdollisuuksista sekä asumisen mahdollisuuksista maakunnassa.

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen p. 040 583 69 50


Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävän tuella kokeillaan kulttuuripalvelujen tuottamista uudella tavalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomen liitolle erityisavustuksen kuntien kulttuuritoimintalain mukaisen alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseksi. Varsinais-Suomen liitto toimii kehittämistehtävän päätoteuttajana ja Turun kaupunki sen osatoteuttajana.

Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävä kehittää ja tukee Varsinais-Suomen kuntien mahdollisuuksia ja osaamista tuottaa laadukkaita, saavutettavia ja yhdenvertaisia kulttuuripalveluita sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä.

Kehittämistehtävän myötä saadaan mahdollisuus kokeilla kulttuuripalvelujen tuottamista uusilla tavoin ja useamman kunnan yhteistyönä sekä lisätä osaamista ja kulttuuripalvelujen entistä monipuolisempaa saatavuutta alueen asukkaille. Avustus mahdollistaa melkein kahdeksi vuodeksi lisäresurssia kuntien yhdessä tekemiseen, osaamisen jakamiseen, kokeilemiseen ja kumppanuuteen aivan uudenlaisella tavalla.

Kehittämistehtävän kohderyhmää ja samalla keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kaikki Varsinais-Suomen kunnat, erityisesti niiden kulttuurityöntekijät ja kulttuurialan viranhaltijat, mutta myös verkostot ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat, mukaan lukien kolmas sektori. Hankkeen toiminta, sen aikana syntyvät materiaalit ja seututaiteilijakokeiluihin liittyvät toiminnot ovat suunnattu kaikille maakunnan kunnille.

Varsinaista kulttuuria -kehittämistehtävä toteutetaan 1.2.2022–31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 194 450 euroa

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p, 0400 251 771


Uudet askelmerkit Luovaan Varsinais-Suomeen – kulttuuristrategian painopisteitä tarkennettiin

Varsinais-Suomen kulttuuristrategia Luova Varsinais-Suomi 2025 koottiin laajassa yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton johdolla ja se valmistui vuonna 2015. Nimensä mukaisesti se onvoimassa vuoteen 2025. Keväällä 2020 Varsinais-Suomen kulttuuritoimikunta käynnisti strategian kevyen päivityksen. Työn tavoitteena oli tarkentaa kulttuuristrategian painopisteitä strategian loppukaudeksi. Keskiöön nostettiin kysymys siitä, mitä kulttuuristrategian sisältöjä erityisesti tulisi painottaa maakunnassa ja mihin keskittyä yhteistyössä kohti vuotta 2025, jotta kulttuuristrategian tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman laajasti ja hyvin.

Aineistoa strategian nykytilasta ja ajatuksia sen tulevaisuudesta kerättiin maakunnan kulttuuritoimijoille suunnatulla laajalla verkkokyselyllä sekä keskusteluilla kevään 2021 kulttuurifoorumissa. Kulttuuritoimikunta kävi läpi esiin nousseet teemat ja syntyneen materiaalinsekä muotoili niiden pohjalta ydinteemanostot. Näistä teemoista muotoutuivat Askelmerkit LuovaanVarsinais-Suomeen 2025. Aineiston lopullinen koonti ja työstö tehtiin virkamiestyönä Varsinais-Suomen liitossa ja sen kuvituksesta vastasi turkulainen kuvataiteilija Mika Lietzén.

Kulttuuristrategia on maakunnan kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoiden yhteinen työkalu,jota voi hyödyntää esim. hankehakemuksia tehdessä, toimintalinjauksia perusteltaessa, kunnan kulttuuri- tai hyvinvointityötä kehitettäessä sekä kulttuurin ja matkailun suhteen edistämisessä.Kulttuuristrategian linjauksia on jatkossa toivottavasti entistä helpompi hyödyntää myös kuntienstrategiatyössä. Kulttuurin on mahdollista vastata moniin kunnan hyvinvointikysymyksiin. Yhteisetmaakunnalliset kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kehittämislinjaukset voivat osaltaan tuoda tukea tälle työlle.

Askelmerkit Luovaan Varsinais-Suomeen 2025 ovat:

  1. Maakunnallisen yhteistyön kehittäminen, hyvien toimintamallien ja työkalujen jakaminen
  2. Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen kuntien kulttuuritoiminnassa
  3. Kulttuurifoorumitoiminnan kehittäminen edelleen
  4. Hankeosaamisen vahvistaminen ja toimijoiden rahoitustarpeiden yhdistäminen
  5. Vaalitaan lähikulttuuria ja tunnistetaan lisäksi taiteen ja kulttuurin kielellinen ja kulttuurinen saavutettavuus Varsinais-Suomessa
  6. Vahvistetaan viestintää
  7. Mahdollistetaan kulttuurin tekeminen ja tuottaminen paikallisesti
  8. Taiteeseen ja kulttuuriin panostaminen kunnissa on investointi, joka kannattaa

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Katri Koivisto, p, 0400 251 771


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoitusta yhdeksälle hankkeelle

Kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa käytetään maakunnan liiton päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen 2020–2023 toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. 19.11.2021 päättyneellä hakukierroksella painotettiin hankkeita, jotka edistävät mm. Varsinais-Suomen alueellisen selviytymissuunnitelman toteuttamista. Varsinais-Suomen liittoon saatiin 17 hakemusta.

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta yhdeksälle hankkeelle:

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p. 040 776 0630