Siirry sisältöön
Haku

Maakunnan yhteistyöryhmä yhteensovittaa alueen kehittämiseen vaikuttavat toimenpiteet ja rakennerahasto-ohjelmat

Varsinais-Suomen liitto on kuntayhtymä, jonka toiminnasta ja toimielimistä säädetään kuntalaissa, laissa alueiden kehittämisestä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maakunnan liitolla on poliittinen päätöksentekorakenne. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ovat kotikuntiensa kunnanvaltuutettuja.  

Juttusarjassamme pääset tutustumaan toimielin kerralla Varsinais-Suomen liiton päätöksentekoon. Tällä kertaa esittelyvuorossa on maakunnan yhteistyöryhmä.

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahasto-ohjelmien yhteensovittamista varten perustettu kumppanuuselin. Siitä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta säädetyssä laissa. Yhteistyöryhmän asettamisesta ja tehtävistä on säädetty myös Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta. Ryhmän koostuu kuntien, valtion aluehallinnon, järjestöjen edustajista sekä eri organisaatioita edustavista asiantuntijajäsenistä.

Yhteistyöryhmän päätehtävä on antaa rahoittajaa sitovan lausunnon EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (EAKR, ESR) maakunnan kehittämisen kannalta merkittävistä tai kokonaiskustannusarvioltaan suurista alueelliseen suunnitelmaan perustuvista hankkeista. Tämän lisäksi yhteistyöryhmän tehtävänä on aktiivisesti edistää Varsinais-Suomen maakuntastrategian toteutumista ja kumppanuutta sekä käydä monipuolista keskustelua sekä nostaa esille uusia ajatuksia maakunnan menestyksen turvaamiseksi yhdessä muiden toimijoiden kuten Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen kanssa.

Ryhmä kokoontuu noin 4-5 kertaa vuodessa.

Tällä hetkellä maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Ville Valkonen. Esittelijänä on Tarja Nuotio ja sihteerinä Esa Högblom.

Yhteistyöryhmällä on viisi alajaostoa, jotka ovat koulutusjaosto, elinkeinojaosto, maaseutujaosto, ilmastovastuujaosto ja järjestöjaosto.

Lisätietoja:

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 40 506 3715

Esa Högblom

erikoissuunnittelija

+358 40 776 0310