Siirry sisältöön
Haku

Lounaistieto on vuoden 2023 ICT-teko

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta on myöntänyt vuoden 2023 ICT-teko-tunnustuksen Lounais-Suomen alueelliselle tietopalvelulle Lounaistiedolle. Valiokunta palkitsee vuosittain henkilön, yrityksen tai teon esimerkillisestä toiminnasta digitalisaation parissa.

– Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon yhteen toimivuutta ja monipuolista käyttöä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Lounaistieto on onnistunut tässä tehtävässään erinomaisesti pitkäjänteisen työnteon kautta”, kiittää Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Petri SyväjärviLue palkinnon myöntämisen perusteista lisää kauppakamarin sivuilta.

Mistä kaikki sai alkunsa?

Lounaistiedon toiminta käynnistyi juuri ennen vuosituhannen vaihdetta, vuonna 1999. Paikkatieto oli tuolloin vielä kovin uusi asia. Risto Kalliola Turun yliopistosta, Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja Risto Rauhala silloisesta Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta (Losyk) näkivät tarpeen paikkatietoyhteistyölle, joka on jatkunut tähän päivään saakka. Mukana alkuvaiheiden kehittämisessä olivat myös muun muassa Varsinais-Suomen liiton Eero Löytönen ja Losykin Pasi Laihonen. Ajatuksena oli paitsi halu oppia toisilta, myös välttää päällekkäistä tekemistä.

– Alusta asti tärkeää oli yhteistyön kulttuurin rakentaminen. Lähtökohtana oli tiedon jakaminen eri organisaatioiden välillä aikana, jolloin avoimia paikkatietoaineistoja ei juuri ollut saatavana. Lounaistieto oli siis toimintansa alusta saakka vahvasti yhteistyön ja avoimen datan asialla”, muistelee Lounaistiedon alkuaikoja Varsinais-Suomen liiton suunnittelujohtaja ja Lounaistiedon ohjausryhmän jäsen Heikki Saarento.

Liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen korostaakin, että kiitokset Lounaistiedon kehittämisestä kuuluvat paitsi itseoikeutetusti yllä mainituille alkuaikojen visionääreille, myös lukuisille muille ihmisille, jotka ovat vieneet Lounaistiedon toimintaa eteenpäin kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Toiminta ei olisi nykyisen kaltaista ilman kaikkien panosta. Lounaistiedossa on myös ehtinyt vuosien varrella työskennellä lähes kymmenkunta koordinaattoria, lukuisia projektityöntekijöitä ja yli kaksikymmentä harjoittelijaa.

Millaisia virstanpylväitä matkan varrelle on mahtunut?

Merkittävä virstanpylväs Lounaispaikan toiminnassa oli vuosi 2012, jolloin Lounaispaikan toiminta vakinaistettiin. Yhteistyösopimuksen Lounaispaikan toiminnasta allekirjoittavat Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopisto, Turun kaupunki, Satakuntaliitto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskola Sydväst. Samalla, kun Lounaispaikan toiminta vakinaistui, käynnistyi myös Lounais-Suomen aluetietopalvelun kehittäminen. Alueellisen tietopalvelun kehittämisen tuloksena aluetietopalvelu julkaistiin vuonna 2014 Lounaistieto-nimellä.

Toinen tärkeä virstanpylväs toiminnassa oli Lounaistiedon osallistuminen laajaan Avoin data ja rajapinnat -6Aika kärkihankkeeseen, jonka kautta Lounaistieto laajeni paikkatietokeskuksesta laajemmin avoimen datan toimijaksi.

Miten Lounaistieto palveluineen on pysynyt jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vauhdissa mukana?

-Digitaalinen toimintaympäristö on 20 vuoden aikana muuttunut hurjasti. Lounaistiedon palvelut ovat muuttuneet mukana, mutta toiminnan ydinajatus ei ole juurikaan muuttunut. Alueen toimijoiden yhteistyön ja verkostojen kehittäminen on yhä yhtä tärkeää kuin vuosituhannen vaihteessa. Myös datan avoin saatavuus ja käytettävyys ovat yhä suuressa roolissa Lounaistiedon agendalla. Toki nykyään datan avoimuutta edistetään paljon laajemmin kuin toiminnan alussa, jolloin tärkeää oli saada paikkatietoja jaettua edes alueen keskeisten viranomaisten kesken” pohtii Vasanen.

Viime aikoina Lounaistiedon toiminnassa ovat nousseet esiin tietomallien kehittäminen ja avoimet datatuotteet. Tietomallityössä Lounaistieto on ollut kehittämässä etenkin maakuntakaavoituksen tietomallityötä ja rakennetun ympäristön datan yhteentoimivuutta. Lounaistiedon datatuotteet tullaan julkaisemaan ensi syksynä. Datatuotteita ovat mm. Virma-retkeilydata ja Lounaistiedon ylläpitämä palvelupisteaineisto.

Kuka voi hyödyntää Lounaistiedon palveluita?

-Lounaistieto on tarkoitettu viranomaisille ja päätöksentekijöille, tutkijoille, kuntalaisille, järjestöille, medialle ja elinkeinoelämälle, eli oikeastaan ihan kaikille. Suurin osa palveluista on myös käyttäjille maksuttomia,” muistuttaa Lounaistiedon nykyinen verkostokoordinaattori Maiju Kähärä.

Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu, joka on mukana edistämässä tiedon avoimuutta. Ylläpidämme muun muassa tilastoanalyysipalvelua, karttapalvelua sekä avoimen datan toimintoja.

Lounaistiedon vetämän Digisaapas-hankkeen lopputuotoksena Varsinais-Suomen retkeilykohteita ja -reittejä on julkaistu mobiiliystävällisenä Virma Kartta -palveluna. Virma Kartta on ilmainen ja tarkoitettu erityisesti kaikille luonnossa liikkujille. Voit muun muassa tarkastella reaaliaikaisesti omaa sijaintiasi retkeilyreitillä tai tutkia mistä löytyvät lähimmät tulentekopaikat.

Lounaistieto toimii juuri perustetun paikkatiedon osaamiskeskuksen Location Innovation Hubin (LIH) yhtenä aluetoimistoista ja on viestinnän ja koulutuksen työpaketin vetäjä ja osatoteuttaja. Osana toimintaa tullaan järjestämään matalan kynnyksen alueellisia tapaamisia, joissa edistetään verkostoitumista ja mahdollistetaan yritysideoiden testausta, sekä tuotetaan paikkatietoon liittyvää koulutusta.

Karttapalvelumme on suosittu, ja se mahdollistaa useiden eri karttatasojen päällekkäisen tarkastelun ilman erityisiä paikkatietotaitoja.

Lounaistieto toimii osana Varsinais-Suomen liittoa, ja sen perusrahoituksen tarjoavat liiton lisäksi Turun yliopisto, Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Satakuntaliitto. Valtaosa toiminnasta rahoitetaan kuitenkin ulkoisella rahoituksella hankkeiden ja palveluiden myynnin kautta.

Pääkuva: Lounaistiedon tiimi, vasemmalta tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, verkostokoordinaattori Maiju Kähärä ja paikkaitetoasiantuntija Natalia Räikkönen.

Lisätietoja:

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294

Maiju Kärnä

Maiju Kähärä

verkostokoordinaattori

+358 40 528 7547