Siirry sisältöön
Haku

Lounais-Suomessa suuria mahdollisuuksia proteiinikasvien viljelyssä ja jalostuksessa

Kasvipohjaisten tuotteiden myyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina Suomessa selvästi. Maailmalla kasvavat sekä proteiinien kokonaistarve, kestävien proteiinilähteiden kysyntä, että proteiinipitoiset kasvistuotteet. Kansallisessa keskustelussa esiin nousevia kysymyksiä proteiinikasvien tuotantoon liittyen ovat omavaraisuus, hiilineutraalisuuden ja vesistöjen ekologisen hyvän tilan saavuttaminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Lounais-Suomessa on merkittäviä mahdollisuuksia proteiinikasvien viljelyssä ja jalostuksessa. Varsinais-Suomen pinta-alasta noin 30 % ja Satakunnan pinta-alasta 20 % on peltoa. Tällä hetkellä kuitenkin vain alle 6 % Lounais-Suomessa viljellyistä kasveista on proteiinikasveja, vaikka esimerkiksi ilmasto-olosuhteet ovat alueella erityisen otolliset.

“Satakunnassa on runsaasti monille proteiinikasveille hyvin soveltuvia kivennäismaita ja ilmasto-olosuhteiden näkökulmasta Varsinais-Suomi taas on otollisin alue Suomessa erilaisten proteiinikasvien viljelyyn. Alueen pelloilla piilee mahdollisuus tuottaa tulevaisuuden ruokaa, sillä kestävyysnäkökulma ohjaa globaalisti ruoan tuotantoa ja kulutusta kasvispainotteisempaan suuntaa. Lounais-Suomella on erinomaiset mahdollisuudet vastata tähän muutokseen, jota alueen ruokaketjun toimijat voivat hyödyntää”, korostaa Riikka Leskinen Valoniasta.

Varsinais-Suomen liiton tilaamssa selvityksessä tarkastellaan kolmea skenaariota, joista yhdessä viljellään mahdollisimman suurella volyymilla kasviproteiinia, toisessa luodaan kasviproteiiniin erikoistuneita ekosysteemeitä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi ja kolmannessa tähdätään kasviproteiinin ketjun muutosjoustavuuteen ja ketteryyteen. Kokonaisuus toimii esiselvityksenä ja luo kokonaiskuvaa alueen ruokaketjun tilanteesta proteiinikasvien osalta. Selvitys on osa laajempaa usean toimijan yhteistä ponnistusta alueellisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämmäksi, kannattavammaksi ja joustavammaksi, ja se on toteutettu osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Selvitys tukee myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen yhteistyötä erityisesti Innovatiiviset ruokaketjut -painopisteen osalta.

Lisätietoja:

Lounais-Suomessa suuria mahdollisuuksia proteiinikasvien viljelyssä ja jalostuksessa