Siirry sisältöön
Haku

Maaseutujaoston tehtävänä on:

  1. osallistua kumppanuusstrategian toteuttamiseen erityisesti saaristo- ja maaseutualueita koskevien sekä kansallisten että EU-osarahoitteisten kehittämistoimien osalta (mm. hankeideoiden koordinointi ja yhteen-sovittaminen ennen rahoitushakua)
  2. suunnitella ja yhteen sovittaa alueellisia maaseudun ja saariston kehittämistoimenpiteitä
  3. valmistella maaseutuun ja saaristoon liittyvät asiat maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn
  4. alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien valmistelu, toteuttaminen ja seuranta;
  5. käsitellä alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien muutokset;
  6. sovittaa yhteen maaseuturahaston rahoittamia alueellisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä ja muita alueellisia toimenpiteitä;
  7. käsitellä maaseutuohjelman tuettavien hankkeiden alueelliset valintaperiaatteet ja muut hankkeiden valintaan liittyvät alueelliset rajoitteet; sekä
  8. käsitellä suunnitelmat ja raportit maaseuturahaston alueellisesta rahoituksesta rahoitettavista toimenpiteistä maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen yhteydessä.
  9. hoitaa muut asiat jaoston harkinnan ja yhteistyöryhmän toimeksiantojen mukaisesti

Jaoston puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yksikönpäällikkö Harri Liven, varapuheenjohtajana saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen Varsinais-Suomen liitosta ja sihteerinä Johanna Mattila ELY-keskuksesta (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).