Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen liiton sisäinen tiimitoiminta tukee arkityötämme maakunnan yhteisten tavoitteiden ja kärkihankkeiden edistämisessä. Poikkihallinnolliset tiimit pureutuvat aihekokonaisuuksiin, jotka ovat haastavia ja vähintään kohtalaisen pysyviä tehtäväkentällämme. Tiimitoiminnan kautta rakennamme vaikuttavuutta ja yhdessä tekemistä, ja vastineeksi saamme keskinäistä sparrausta, uusia näkökulmia ja innostusta.

Kumppanuustiimi

Kumppanuustiimi huolehtii, että maakuntastrategiatyö on systemaattista ja hyvin koordinoitua, se tukee ja näkyy kaikkien liittolaisten työssä ja on sidosryhmille läpinäkyvää, selkeää ja houkuttelevaa. Käytännössä johdamme, toimeenpanemme ja seuraamme strategiatyötä ja kehitämme sitä tukevaa sidosryhmäyhteistyötä. Valmistelemme asioita myös muun muassa kumppanuuden sparrausryhmälle. Vuonna 2024 kumppanuustiimi panostamme erityisesti kumppanuuden juhlavuoden järjestelyihin – kumppanuuskettu tiiviisti kaverinamme!

Kumppanuustiimissä ovat mukana (kuvassa vasemmalta) tiimin vetäjä Salla-Maria Lauttamäki, Antti Vasanen, Jaana Salonen, Jenni Suominen, Virpi Mamia sekä Petteri Partanen.

Kysyttävää kumppanuustiimistä?

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761


Viestintätiimi

Viestintätiimin tehtävänä on kehittää liiton ulkoista ja sisäistä viestintää. Haluamme, että viestintämme on vaikuttavaa, selkeää ja kiinnostavaa. Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on varmistaa, että jokainen liittolainen toteuttaa aktiivista viestintää omassa roolissaan, ja kokee myös saavansa viestintään helposti tukea. Puntaroimme myös viestinnän keinoja, kanavia ja mitattavuutta ja etsimme niihin uusia, toimivia ratkaisuja. Viestintätiimi on vuonna 2024 tiiviisti mukana Kumppanuuden juhlavuoden ideoinnissa ja toteutuksessa, tuskin maltamme odottaa mitä kaikkia käänteitä juhlavuoden maskotin Kelpo K.Ketun seikkaluihin vuoden aikana mahtuukaan!

Viestintätiimissä ovat mukana (kuvassa vasemmalta) tiimin vetäjä Kirsi Stjernberg, Heli Mäkynen, Maiju Oikarinen, Satu Kottonen, sekä kuvasta puuttuva Anna Sampo.

Kysyttävää viestintätiimistä?

Kirsi Stjernberg

Kirsi Stjernberg

viestintäpäällikkö

+358 40 551 3120


Kulttuuritiimi

Kulttuuritiimi tunnistaa ja tuo yhteen liitossa tehtävän kulttuuriin, matkailuun ja luoviin aloihin liittyvän työn: tunnistaa yhteiset tarpeet, teemat ja rajapinnat. Antaa vertaistukea ja mahdollistaa vertaisoppimisen yli vastuualuerajojen, sekä kehittää maakuntastrategian toteutumisen seurantaa. Tiimi kirkastaa liiton (kulttuuritiimin) ja kulttuuritoimikunnan välistä yhteyttä sekä edistää erilaisten toimijoiden yhteistekemistä, keskustelua ja ymmärrystä luovien alojen, taiteen ja kulttuurin taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Kulttuuritiimiä vetää Katri Koivisto ja tiimissä ovat mukana Sami Heinonen, Esa Högblom, Virpi Mamia, Henna Salminen ja Miriam Sewón.

Kysyttävää kulttuuritimiistä?

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771


Saaristomeri-tiimi

Saaristomeri-tiimi huolehtii, että liiton sisäinen Saaristomeri-yhteistyö on saumatonta, innostavaa ja kehittävää. Lisäksi tiimi varmistaa, että tunnistetaan vahvana ja monipuolisena Saaristomeri-toimijana ja tekeminen on vaikuttavaa ja näkyy ulospäin. Välillisesti tiimin tavoite on, että Saaristomereen yleisesti ja erityisesti tilan parantamiseen tähtäävä työ näkyy kunnissa, ministeriöissä ja sidosryhmien budjetoinnissa, tekemisessä ja tavoitteissa.

Saaristomeri-tiimiä vetää Timo Juvonen. Tiimissä ovat mukana Sami Heinonen, Malla Rannikko-Laine ja Laura Pietilä.

Kysyttävää Saarristomeri- tiimistä?

Timo Juvonen

Timo Juvonen

erikoissuunnittelija, ympäristö ja merialuesuunnittelu

+358 40 829 5543


TKI -tiimi

TKI-tiimi rakentaa tilannekuvaa maakunnan TKI-tilanteesta ja siitä, mihin elinkeinoelämä investoi. Se huolehtii, että Lounaistiedon tuottamaa tietoa hyödynnetään liiton viestinnässä ja myös alueen toimijat löytävät sen. Tiimi hyödyntää ennakoivaa työskentelymallia ja soveltaa TKI-ennakointitietoa ja selkiyttää liiton roolia TKI-toimijana.

TKI- tiimiä vetää Petteri Partanen. Tiimissä ovat mukana Esa Högblom, Salla-Maria Lauttamäki, Antti Vasanen ja Malla Rannikko-Laine.

Kysyttävää TKI -tiimistä?

Petteri Partanen

Petteri Partanen

elinkeinopäällikkö

+358 40 776 0630