Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusfoorumi 2018: voittajia ovat ne, jotka osaavat yhdistää pisteitä

Torstaina 14.6.2018 järjestetyssä Varsinais-Suomen maakuntaohjelma- ja kumppanuusseminaarissa yli 100 henkeä keskusteli maakunnan vahvuuksista, uudistumiskyvystä, kumppanuusverkostojen toiminnasta sekä ammatillisten käytäntöjen kehittämisestä. Varsinais-Suomessa on monipuolista osaamista, vahvaa menestystä ja positiivista henkeä. Yhdessä nämä voidaan nostaa vielä uudelle tasolle ja uusille sektoreille.

Käynnistynyt maakuntaohjelmakausi 2018-2021 on alkanut ripeästi mutta muutoksia ennakoiden ja kuulostellen. Maakunta- ja sote-uudistuksen eteneminen ja sen mukanaan mahdollisesti tuomat muutokset vaikuttavat myös maakuntaohjelmatyöhön uusien rakenteiden ja toimintamallien kautta. Työelämä verkottuu kuitenkin koko ajan enemmän ja ihmisten väliset verkostot kantavat myös muutosten ja organisaatiorajojen yli. Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi ja sen kumppanuusverkostot ovat vahvuus, joka kannattaa hyödyntää koko potentiaalissaan.

Kauden 2018-2021 maakuntaohjelmatyö käynnistettiin yhteisellä seminaarilla yli sadan varsinaissuomalaisen asiantuntijan kesken.

Varsinais-Suomi paalupaikalla, myös jatkossa

Varsinais-Suomessa menee hyvin: positiivinen rakennemuutos luo talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Sinisen kasvun alat, innovatiiviset ruokaketjut ja lääke- ja bioalat ovat erityisiä painopisteitämme. Samalla niin maakunnan sisäinen kasvu että globaalit trendit asettavat meille haasteita. Täytyy löytää uusia tapoja saada lisää työtekijöitä, tarjota koulutusta, asuntoja, liikenneyhteyksiä, palveluita, vapaa-ajan vietettä – entä miten vastataan digitalisaation jatkuviin paineisiin, automatisaatioon, robotisaation, väestön ikääntymiseen, maapalloistumiseen ja sen vastavoimiin?

Yksi keino on jatkuva yhteistyö, jonka kautta jaamme osaamisemme. Maakuntaohjelma- ja kumppanuuseminaarin avannut aakuntajohtaja Kari Häkämies korosti, että yhteistyötä rakentavassa varsinaissuomalaisessa kumppanuudessa on ennen kaikkea kyse kunnioituksesta. Kunnioitus ansaitaan avoimella, vastavuoroisella, konkreettisella ja harkitulla yhteistyöllä, jolla tavoitellaan oman edun sijaan yhteistä tavoitetta ja hyötyä.

Varsinais-Suomen vahvuuksia ja uudistumiskykyä pohtiva paneeli päätyi siihen, että olemmekin monella tavalla kilpailukykyisiä ja kärkijoukoissa. Maakunnan kansainvälisyys, tietoliikenneyhteydet, sijainti, laadukas koulutus ja opiskelijat sekä aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta nostettiin esiin keskustelun aikana. Paikallisuus on vahvuus myös kansainvälisessä kaupassa, sillä kaikki lähtee ihmisestä käsin. Panelistit – toimitusjohtaja Mauri Kontu Vahterus Oy:stä, toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen Turku Science Park Oy:stä ja toiminnanjohtaja Pauli Heikkinen Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiristä sekä paneelikeskustelun puheenjohtajana toiminut aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio Varsinais-Suomen liitosta – vakuuttivat, että Varsinais-Suomesta löytyy tahtoa uudenlaisiin yhteistyömalleihin myös jatkossa. ”Voittajia ovat ne, jotka osaavat yhdistää pisteitä, ja siihen tarvitaan yhteistyötä”, sanoi paneelikeskustelun alustanut teema-asiantuntija Pia Heikkurinen SITRAsta. Kumppanuustyössä ollaan hyvillä jäljillä.

Paneelikeskustelussa pohdittiin Varsinais-Suomen vahvuuksia ja uudistumiskyvyn elementtejä.

Oman työn tuunausta ja yhteisten käytäntöjen kehittämistä

Jotta verkostojen toiminta on vaikuttavaa, tarvitaan viestintää ja vuorovaikutusta. Näiden merkitystä korostivat omassa puheenvuorossaan myös verkostokoordinaattori Sara Tamsaari Lounaistiedosta, tietopalvelupäällikkö Merja Haliseva-Soila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sekä viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg ja erikoissuunnittelija Salla-Maria Lauttamäki Varsinais-Suomen liitosta. Verkostoissa tarvitaan tietoa, tunnetta ja asiantuntemusta, ja uusi Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi on rakennettu näistä kumpuavaa vuorovaikutusta varten. Kumppanuusfoorumi on toisaalta kumppanuusverkostojen keskinäinen tiedotusväylä ja toisaalta reitti niille, jotka etsivät tietoa maakunnan verkostoista ja niiden toiminnasta.

Verkostojen työn tukena työelämän tutkija, kouluttaja ja uudistaja Elina Henttonen Valtaamosta kehotti osallistujia pohtimaan, miten jokainen voi itse tehdä työstään niin omassa organisaatiossaan kuin kumppanuusverkostoissa yhä mielekkäämpää. On tärkeää, että hahmotamme, mikä on oman työn päämäärä ja itseisarvo, ja mitä oikeastaan edellytetään, että päämäärä saavutetaan. Miten voisimme yhteisillä toimintamalleillamme tukea näiden edellytysten täyttymistä?

Kaikki ei aina projekteissa tai yhteistyössä onnistu niin kuin on toivottu. Mutta koska tavoite on jatkuva yhdessä oppiminen, pitää myös haasteista uskaltaa kertoa. Kumppanuusverkostojen on tarkoitus palvella siinä, että tieto leviää ja voimme yhdessä kehittää toimintaamme ja maakuntaa yhä paremmaksi.

Tavoitteena Varsinais-Suomi, jossa elämisen laatu on parasta

Varsinais-Suomen tavoite on olla vastuullinen, yhteistyötaitoinen, resurssiviisas, sekä henkisesti että fyysisesti saavutettava maakunta, ja Varsinais-Suomen liitto haluaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa edistää näitä arvoja kaikessa työssään. Valitettavasti seminaarin valmisteluissa kävi kuitenkin virhe, eivätkä tilat olleet täysin esteettömät. Olemme asiasta pahoillamme ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että esteettömyyskysymykset huomioidaan jatkossa paremmin. Uusien kumppanuuksien avulla viemme esteettömyys- ja yhdenvertaisuustietoa myös Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumin kumppanuusverkostoihin.

Maakuntaohjelma- ja kumppanuusverkostotyön etenemistä ja tuloksia seurataan vuosittaisilla kumppanuusbarometrikyselyillä, jotka ovat hyvä mahdollisuus antaa palautetta verkostojen toiminnasta. Kokoamme myös vuosittaiset raportit maakuntaohjelman toimenpiteiden edistymisestä. Nämä seurantatavat auttavat meitä kohti yhteisiä tavoitteitamme.

Lämmin kiitos kaikille seminaarin puhujille, verkostojen yhteyshenkilöille ja osallistujille aktiivisesta osallistumisesta ja panoksestanne yhteiseen työhön! Tavataan ja näytään kumppanuusfoorumilla!

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761