Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusbarometri selvittää yhteisten tavoitteiden toteutumista

Englannin kielen sana analytics, eli analytiikka kirjoitettuna.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian tehtävä on rakentaa kestävän kumppanuuden Varsinais-Suomi. Haluamme, että maakuntamme on hyvinvoiva, kasvuhakuinen ja tietoon perustuvien puhtaiden ratkaisujen tuottaja. Maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista ja kumppanuustyön merkitystä seurataan vuosittain toteutettavalla kumppanuusbarometrilla.

Vastaa kumppanuusbarometriin viimeistään 9.2.

Kumppanuusbarometri koostuu taustakysymyksistä sekä 16 maakuntastrategian tavoitteista johdetusta väitteestä. Vastaajia pyydetään arvioimaan, kuinka hyvin väitteet toteutuvat vastaushetkellä maakunnan kehittämisessä ja toimijoiden välisessä yhteistyössä. Vastaajat arvioivat myös kuinka tärkeänä he pitävät väitteen asiaa maakunnan hyvän tulevaisuuden kannalta.

Vastauksia toivotaan maakunnan kehittämiseen osallistuvilta luottamushenkilöiltä, kumppanuustoimijoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Vastausten perusteella pystytään arvioimaan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista sekä suuntaamaan tarvittaessa toimenpiteitä tavoitteisiin, joiden ei arvioida edenneen suunnitellusti.

Kooste kyselyn tuloksista julkaistaan Varsinais-Suomen liiton sivuilla, toimitetaan maakuntahallitukselle ja sitä hyödynnetään maakunnan kehittämistyössä.

Vastausaikaa on 9.2.2024 saakka. Kysely on suljettu.

Lisätietoja tarvittaessa:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761

Antti Vasanen

Antti Vasanen

tietopalvelupäällikkö

+358 50 410 2294