Siirry sisältöön
Haku

Kulttuuria kestävästi yhdessä

Kuva Turun Vanhasta Raatihuoneesta, nykyisestä Turun Taidehallista.

Marraskuun alussa Turun Taidehallissa järjestetyssä Varsinais-Suomen kulttuurifoorumissa syvennyttiin ekologisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja inhimillisen kestävyyden teemoihin. Miten taiteen ja kulttuurin kenttä voi vastata kestävän kehityksen tavoitteisiin? Miten kestävän kehityksen periaatteet saadaan osaksi taide- ja kulttuurialan toimintakulttuuria? Entä minkälaisia mahdollisuuksia kestävä kehitys tuo kulttuurikentälle? Keskityn tässä blogitekstissä erityisesti ekologiseen kestävyyteen. 

Ekologisen kestävyyden kysymykset ovat olleet pinnalla taide- ja kulttuurialalla jo pitkään. Ilmastokriisin vaikutuksista ollaan hyvin tietoisia ja omaa toimintaa niin yksilön kuin yhteisön tasolla tarkastellaan kriittisesti. Kulttuurifoorumissa saatiin kuulla erinomaisia esimerkkejä siitä, miten suomalainen kulttuurikenttä on tarttunut päättäväisesti ekologisen kestävyyden kysymyksiin erityisesti viime vuosien aikana. Ilmastolupaus-hankkeessa kolmetoista varsinaissuomalaista ammatillista museota kehittävät yhdessä toimintansa ekologista kestävyyttä. Neljä suomalaista nykytaidetoimijaa, Frame Contemporary Art Finland, Helsinki International Artist Programme (HIAP), IHME Helsinki ja Mustarinda, puolestaan yhdistivät voimansa ja palkkasivat yhteisen ekokoordinaattorin. On selvää, että ilmastokriisi on kokoluokaltaan sellainen haaste, että se voidaan ratkaista vain yhdessä ja yhteistyössä. 

On kuitenkin tärkeää hahmottaa asioiden mittakaava. Taide- ja kulttuuritoiminnan negatiiviset ympäristövaikutukset ovat minimaaliset suhteessa monen muun alan päästöihin. Hiilijalanjäljen sijaan onkin hedelmällisempää keskittyä taide- ja kulttuuritoiminnan hiilikädenjälkeen: taiteella, kulttuurilla ja kulttuuriperinnöllä on oma tärkeä roolinsa kestävän tulevaisuuden tekijöinä. Ne rakentavat ekososiaalista sivistystä, jossa ihminen ymmärtää omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa riippuvan toisten ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista. Ilmastokriisin ratkaiseminen on kulttuurista toimintaa siinä, missä mikä tahansa muukin. Se perustuu arvoille ja asenteille – valinnoille.  

Ekologisesti kestävä tulevaisuus vaatii panosta meiltä jokaiselta ja kaikilta toimialoilta. Jotta ekologisen kestävyyden tavoitteisiin voidaan vastata, tarvitaan taide- ja kulttuurikentälle lisää osaamista ja konkreettisia työkaluja. Tärkeää on tiedon jakaminen – myös poikkialaisesti ja sektorirajat ylittäen. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja tämä vaatii jatkuvaa oppimista myös ekologisen kestävyyden teemoista. Tarvitaan tulevaisuuteen suuntautuvaa yhteistoimijuutta, sivistystä ja osaamista. Kestävä tulevaisuus tehdään tänään ja yhdessä. 

Riina Kotilainen

Riina työskentelee liitossa erikoissuunnittelijana. Hän huolehtii maakunnan liiton kulttuuriasioista ja kulttuurialan verkostoista sekä toimii kulttuuritoimikunnan esittelijänä. Riinan puoleen voi kääntyä myös esimerkiksi julkiseen taiteeseen ja Aurora-mitaliin liittyvissä asioissa.