Siirry sisältöön
Haku

Kiinteän laajakaistarakentamisen tuki haettavana Sauvon kunnan alueelle

Varsinais-Suomen liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Sauvon kunnan alueelle.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti. Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020 kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta. Tukea on haettavissa Sauvon kunnan alueella. Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa www.pohjois-karjala.fi/laajakaista internetsivulta. Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan. Varsinais-Suomen liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 27.9.2023 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@varsinais-suomi.fi Varsinais-Suomen liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tekevät yhteistyötä kiinteän laajakaistarakentamisen tuen lain 1262/2020 mukaisesti. “Maakunnan liitto voi tehdä yhteistyötä toisen maakunnan liiton kanssa 5 §:n ja 6 §:n pykälän mukaisia tehtäviä suorittaessaan.”

Lisätietoja hankealueesta ja hakumenettelystä antavat:

 Erityisasiantuntija Esa Huurreoksa 050 382 4980

Saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen 0400 413 704