Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022–2025 yhtenä toimenpiteenä on maakunnallisen tutkimus, kehitys- ja innovaatio (TKI) tiekartan laatiminen. Toimenpiteen mukaisesti maakuntaan on tehty TKI-tiekartta vuosille 2024–2029 kirkastamaan TKI-toiminnan profiilia ja tavoitetasoa.

Varsinais-Suomen TKI-tiekartan teemat ja toimenpidekokonaisuudet perustuvat sekä korkeakoulujen että yritysedustajien esiin nostamiin pullonkauloihin ja niiden voittamiseen. Kolme keskeistä teemaa ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio sekä terveys ja hyvinvointi. Teemat linkittyvät Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan, jonka painopisteiksi on määritelty sininen talous ja uudistuva teollisuus, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia.

TKI-tiekartta sisältää seuraavat kahdeksan toimenpidekokonaisuutta ja niiden alla yhteensä 40 toimenpidettä

  1. Aktiivinen edunajaminen TKI-toiminnassa
  2. TKI-toiminnan tutkimus- ja seurantamalli
  3. Tutkimuslähtöinen liiketoiminta, startupit ja opiskelijayrittäjyys
  4. Yritysten ja TKI-osaajien veto- ja pitovoima
  5. Yritysten TKI-osaaminen ja -resurssit
  6. Yritysten TKI-toiminnan rahoitusmuodot ja rahoituksen kriteerit
  7. Korkeakoulujen ja yritysten kumppanuus
  8. TKI-infrastruktuurin ja testialustapalveluiden kehittäminen

Varsinais-Suomen TKI-tiekartta 2024–2029 esitys
Varsinais-Suomen TKI-tiekartta 2024–2029 yhteenveto
TKI-seuranta Lounaistiedon sivuilla