Siirry sisältöön
Haku

Järjestöjaoston kauden 2022-2025 nimeäminen avattu

Kuva: Tukenasi ry. Yhdistyksen vapaaehtoisia.

Pyydämme varsinaissuomalaisia, alueellisesti ja maakunnallisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan maakunnalliseen järjestöyhteistyöhön ja nimeämään ehdokkaansa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n järjestöjaostoon kaudelle 2022–2025.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on aluekehityslain mukainen maakunnan yhteistyöelin (ALKE §19). Se päättää kehittämishankkeiden linjauksista ja rahoituskehyksen jakaantumisesta. Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeisiä kehittämiskysymyksiä. MYR voi asettaa jaostoja, jotka toimivat neuvoa-antavina, kehittävinä ja koordinoivina foorumeina maakunnan kannalta merkittävissä teemoissa. Maakunnan yhteistyöryhmä perusti järjestöjaoston alaisuuteensa vuonna 2019.

MYR:n järjestöjaoston tehtävä

Järjestöjaosto toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa toimimalla Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä ja edunvalvojana sekä Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan omistajana. Järjestöjaoston tehtävä on:

MYR:n järjestöjaoston kokoonpano

Järjestöjaoston jäsenet edustavat eri järjestösektoreita, Varsinais-Suomen liittoa ja Varsinais-Suomen aluehallintovirastoa. Jäsenjärjestöillä tulee olla Varsinais-Suomessa alueellista tai maakunnallista toimintaa.

Jaosto valitsee järjestöä tai yhdistystä edustavan puheenjohtajan keskuudestaan. Varsinais-Suomen liiton edustaja toimii jaoston sihteerinä.

Järjestöjaoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai matkakorvauksia, vaan kukin lähettävä taho vastaa edustajansa kustannuksista. Jaoston muodostamat työryhmät työskentelevät kokousten välillä.

Kaudella 2019–2021 järjestöjaostossa oli 20 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Mikäli kaudelle 2022–2025 nimettyjä ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, edustajat valitaan painottaen nimeävän tahon alueellisen toiminnan laajuutta ja aikaisempaa osallistumista järjestöfoorumin työskentelyyn. Sektorien keskinäiset painotukset suhteutetaan nimettyjen ehdokkaiden määrään. Valinnassa huomioidaan myös tasa-arvonäkökulma. Jaoston kokoonpano vahvistetaan Varsinais-Suomen liiton laatiman esityksen perusteella MYR:n kokouksessa viimeistään alkuvuonna 2022.

Pyydämme ehdokkaanne nimeämistä viimeistään 12.11.2021 sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761