Siirry sisältöön
Haku

Itämeren alueesta innovaatiolaakso?

Paneelikeskustelun osallistujat Itämeri-strategian vuosikonferenssin työpajassa.

Varsinais-Suomen liitto oli mukana järjestämässä EU:n Itämeri-strategian vuosikonferenssissa (Riika, lokakuu 2023) työpajaa, joka keskusteli alueidenvälisestä innovaatioyhteistyöstä. Työpajassa pohdittiin erityisesti, voisiko Itämeren alueelle muodostua laajempi makroalueellinen innovaatiolaakso, mitä sellainen vaatisi, ja miten se tukisi meidän vahvoja alojamme.

Työpajan asiantuntijat ja osallistujat nostivat esiin monenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita aiheeseen liittyen. Yksi suurimmista haasteista on strukturoidun, eli jäsennellyn, tiedon puute. Itämeren alueella on erittäin korkealaatuista osaamista monessa ajankohtaisessa teemassa, mutta tieto on hajallaan. Tietoa ja esimerkiksi erilaisia ja eritasoisia (alueellisia, kansallisia, eurooppalaisia) aloitteita on myös niin paljon, että joskus on vaikea seuloa siitä esiin juuri se, joka kussakin tilanteessa olisi tarpeen. Alueidenvälinen yhteistyö ja yhteinen oppiminen ovat arvokkaita työkaluja näihin asioihin tarttumisessa.

Laajempi itämerellinen innovaatioyhteistyö voisi auttaa alueen innovaatiotoimijoita vahvistamaan omaa kapasiteettiaan, löytämään kumppaneita hankkeisiin, ja rakentamaan parempia arvoketjuja EU-painopisteiden toteuttamiseksi. Vielä kokonaisuudessaan hyödyntämättömän yhteisen osaamisemme kanavoiminen yhteisen innovaatiolaakson rakentamiseen voisi tuoda meille ainutlaatuisen etulyöntiaseman eurooppalaisessa innovaatioyhteistyössä, ja samalla kilpailuetua toimijoillemme.

Lue tarkemmin englanninkielisestä uutisestamme:

Kuvassa (v-o) työpajan moderaattori Alison Hunter (Economic and Public Policy Consultancy), Marta Bahta (koordinaattori, Region Västerbotten, Ruotsi), Petteri Partanen (elinkeinopäällikkö, Varsinais-Suomen liitto), Petri Koistinen (Policy Coordinator, Unit 1D – Macro-regions, Transnational, Interregional Cooperation, IPA, Enlargement, DG REGIO) ja Sari Nurro (CPMR:n Itämerikomission merityöryhmän puheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsen).