Siirry sisältöön
Haku

EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelma on valmis

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n Itämeri-strategian uudistetun toimintasuunnitelman 17.2.2021. Uudistuksen myötä strategian toiminta muuttuu monin osin merkittävästi. Uudistuksessa on otettu huomioon EU:n uusi rahoituskehys, EU:n keskeiset politiikat ja strategiat samoin kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Strategian politiikka-alat keskittyvät kukin keskimäärin kolmeen prioriteettiin. Ilmastoasioiden hoitamista ja naapuruusyhteistyötä vahvistetaan valtavirtaistamalla ne osaksi kaikkia politikka-aloja. Politiikka-alat saavat tukea ilmasto- ja naapuruustyössä, mutta voivat järjestää niiden toteutuksen itselleen sopivalla tavalla.

Strategian eri toimijoiden työnjakoa selkeytetään ja kaikkien toimijoiden omistajuutta tuetaan. Strategian käytännön hallintoa tukemaan perustetaan projektimuotoinen strategiapiste (Baltic Sea Strategy Point, BSP).  Vastaavia strategiapisteitä on jo muissa EU:n makroaluestrategioissa.

Lisätietoa suomeksi löytyy Centrum Balticumin Itämeri-strategia sivuilta, ja englanniksi EU:n Itämeristrategian sivuilta.

Lisätietoja

Sonja Palhus

kansainvälisten asioiden päällikkö

opintovapaalla