Siirry sisältöön
Haku

Entä jos syyskuu olisi uusi elokuu saaristomatkailussa?

På svenska:

Under år 2021-2022 gjordes i genomsnitt 32 miljoner besök i skärgårdsområdena i Finland, på Åland och i Sverige. Av dessa besök riktades 8,1 miljoner till Egentliga Finlands skärgård.  Mätt i pengar betydde dessa besök 452 miljoner euro till vårt landskap. Ifall turismsäsongen förlängdes i framtiden på så vis att turismströmmen i september skulle motsvara turismströmmen i augusti skulle Egentliga Finland få en ökning på 28% i turisminkomster. I pengar skulle denna ökning vara + 10 miljoner euro.

Pohjoismaiden ministerineuvoston osarahoittama pohjoismainen saaristoyhteistyö kytkee yhteen saaristoalueet aina Kymenlaaksosta Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sekä Ahvenanmaan kautta Tukholman alueelle. Saaristoyhteistyön vallitsevia teemoja ovat mm. ympäristökysymykset ja matkailu, jotka monilta osiltaan kytkeytyvät yhteen.

Saaristoyhteistyö on viime vuosina satsannut tiedonkeruuseen koskien saariston kävijämääriä saaristojen eri osissa ja eri vuodenaikoina. Viimeisimmässä osatutkimuksessa, jonka analyysivaiheesta vastasi ruotsalainen konsulttiyritys WSP, pureuduttiin paitsi saariston vierailumääriin, myös vierailujen tuottamaan suoraan ja epäsuoraan rahalliseen hyötyyn matkailutuloina. Analysoitu aineisto saatiin teletunnistetiedoista, joiden avulla pystyttiin mittaamaan saariston kävijämääriä ja pois sulkemaan esim. vakinaiset asukkaat sekä laivaliikenne (ml. risteilyalukset) tästä materiaalista.

Analyysin perusteella voitiin todeta, että saaristoyhteistyön alueelle tehtiin vuosina 2021-2022 keskimäärin 32 miljoonaa vierailua, joista 8,1 miljoonaa vierailua kohdistui Varsinais-Suomen saaristoon. Maakunnallemme tämä tarkoitti n. 2 miljoonaa yöpymistä, joista kaupallisia 802 000 ja ei-kaupallisia 1 155 000. Ei-kaupalliset yöpymiset tapahtuvat esim. omissa mökeissä tai tuttavien luona.  Vierailujen tuoma liikevaihto koko yhteistyöalueella oli vuositasolla keskimäärin 1,7 miljardia euroa, josta Varsinais-Suomeen kohdentui 452 miljoonaa euroa.

Tutkimusanalyysin lopussa leikiteltiin ajatuksella, mitä tapahtuisi jos syyskuun vierailumäärät saaristossa vastaisivat elokuun vierailumääriä. Varsinais-Suomelle tämä tarkoittaisi 28% liikevaihdon kasvua, euroissa mitattuna 10 miljoonan euron lisäystä liikevaihtoon. Matkailun työllistämien henkilöiden määrä lisääntyisi samalla 139 henkilötyövuodella (+ 3%). Määrä ei kuullosta äkkiseltään paljolta, mutta matkailukauden pidentymisellä muutamallakin viikolla olisi kerrannaisvaikutuksia esim. olemassa olevien palveluiden jatkumiseen pidemmälle syksyyn, mikä puolestaan antaisi lisäinsentiiviä koko saaristolle ja antaisi sysäystä positiivisen kierteen synnylle.

Tutustu koko saaristomatkailua koskevaan osatutkimukseen Saaristoyhteistyön omalla sivustolla.

Rapporten är på svenska.

Artikkelikuva: Jade Järvinen

Lisätietoja:

Sami Heinonen

Sami Heinonen

saaristo- ja maaseutuasiamies

+358 400 413 704