Siirry sisältöön
Haku

EAKR-haku on avoinna 28.8.-29.9.2023

Uudenmaan liitto on avannut maakuntien liittojen yhteisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaun koordinaatioonsa kuuluville maakuntien liitoille. Haussa ovat mukana Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot.

Varsinais-Suomen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään noin 1,55 miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa. Toimintalinjalle 1 on käytettävissä noin 700 000 euroa ja toimintalinjalle 2 noin 850 000 euroa. 

Hakuun avattavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat: 

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi 

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi 

Haun painopisteitä ohjaavat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategia. Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopistealueita ovat 

1) Sininen talous ja uudistuva teollisuus  

2) Innovatiiviset ruokaketjut 

3) Lääke- ja terveysteknologia 

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ 

Lisätietoja:

Marja Anttila

erikoissuunnittelija

+358 40 167 6051