Siirry sisältöön
Haku

EAKR-haku avoinna 30.1. – 1.3.2024

Uudenmaan liitto avaa 30.1.2024 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaun koordinaatioonsa kuuluville maakuntien liitoille. Haussa ovat mukana Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot. Haku on avoinna 1.3.2024 asti. Hakuilmoitus julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä (www.eura2021.fi) viimeistään haun avautumispäivänä.

Varsinais-Suomen liiton myöntövaltuudesta hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään noin 3,4 miljoonalla eurolla valtion talousarvioon otettujen määrärahojen puitteissa.

Hakuun avattavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat: 

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen

Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen 

Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Haun painopisteitä ohjaavat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategia. Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopistealueita ovat

  1. Sininen talous ja uudistuva teollisuus
  2. Innovatiiviset ruokaketjut
  3. Lääke- ja terveysteknologia

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ 

Hakuun liittyen järjestetään neljän infotilaisuuden sarja. Tilaisuudet järjestetään Teams-webinaareina, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennalta.

Lisätietoja:

Marja Anttila

erikoissuunnittelija

+358 40 167 6051