Siirry sisältöön
Haku

Digituki Varsinais-Suomessa -hanke on kehittänyt alueen digitukea

Lapsi istuu äidin sydlissä katsomassa tabletilta jotakin

Kahden viimeisen vuoden aikana digitukea on kehitetty Varsinais-Suomessa Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen toimesta. Tänä aikana alueelle on muodostettu aktiiviset seutukunnalliset digituen verkostot, joissa digituen toimintaa on kehitetty kattavasti.

Mikä oli tilanne hankkeen alussa?

Hankkeen alussa Varsinais-Suomen digituen tarjoajat eivät tunteneet toisiaan ja toimivat pääasiassa yksin. Hanke teetti alkukartoituksen, jonka mukaan digituen tarjoajat toivoivat tietoa muista alueen digituen toimijoista ja mahdollisuutta verkostoitua muiden kanssa. Tärkeimpänä toiveena nousi mahdollisuus tiedon jakamiseen, jotta ”kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen”.

Kartoitukseen pohjautuen hanke järjesti ensimmäiset digituen verkostotapaamiset, joissa syvennettiin käsitystä siitä, mihin suuntaan verkostotyötä tulisi viedä. Verkoston yhteistyö koettiin tarpeelliseksi pitää tiiviinä ja toimijalähtöisenä ja verkostot sekä niiden toiminta haluttiin rakentaa verkostojen jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lisäksi seutukunnallisten verkostojen mallin havaittiin palvelevan aluetta paremmin kuin yhden suuren maakunnallisen verkoston.

Hankkeen lopputuotokset ja alueen nykytilanne

Nyt hankkeen loppuvaiheessa voidaan todeta, että Varsinais-Suomessa toimii viisi aktiivista digituen seutukunnallista verkostoa. Verkostojen toimintaa johtaa jatkossa kunkin verkoston omien toimijoiden joukosta valittu puheenjohtaja.

Hankkeen aikana seutukunnalliset verkostot kokoontuivat säännöllisesti. Alueen verkostolle järjestettiin myös työpajoja, sekä vuoden 2021 aikana yhteensä neljä webinaaria. Verkostojen seuraavat kokoukset on sovittu hankekauden jälkeiselle ajalle.

Kaikissa seutukunnissa digitukea ja verkostojen toimintaa on edistetty erilaisin kehittämistoimenpitein. Loimaan seudulla ja Turun seudulla toteutettiin digituen palvelumuotoilu. Prosessin tulokset ovat olleet hyödynnettävissä koko maakunnan alueella ja toimenpide-ehdotukset on toteutettu kaikkien seutukuntien digituen verkostoissa. Salon seudulla, Turunmaalla ja Vakka-Suomessa hanke toteutti kehittämistoimenpiteenä alueelliset juttusarjat. Lisäksi hanke tuotti digituen paikallismainoksia kaikkiin seutukuntiin. Näillä toimenpiteillä edistettiin digituen alueellista näkyvyyttä.

Hankkeen aikana tuotettiin kaikkiin seutukuntiin myös digituen paikallisesitteet. Lisäksi hanke teetti Digitukitarroja ja -pinssejä digituen toimijoille sekä tuotti osana nuorten maakunnallista kampanjaa nuorten digituen julisteita.

Varsinais-Suomella on hyvät edellytykset jatkaa digituen toimintaa ja kehittämistä myös hankekauden jälkeen, sillä Varsinais-Suomen seutukunnallinen malli on toimiva ja alueen digituen verkostot ovat aktiivisia. Turun osalta digituen kehittäminen tulee myös jatkossakin olemaan vahvassa roolissa, sillä Turun kaupungilla jatkaa vakituisessa työsuhteessa henkilö, jonka työnkuvan yhtenä osa-alueena on digitaalisten asiointipalvelujen käyttäjätuen kehittäminen Turun kaupungin palveluissa.

Artikkelikuva: Digi- ja väestötietovirasto, Digituki-hankkeen kuvituskuva.