Siirry sisältöön
Haku

Digituki näkyy ja kuuluu Varsinais-Suomessa

Digituen kuvituskuva.

Kuva: Digi- ja väestötietovirasto. Digituen kuvituskuva.

Vuoden 2019 marraskuussa Varsinais-Suomessa alkoi digituen alueellisen koordinaation hanke. Nyt hanke on tulossa päätökseensä ja on aika katsoa, mistä lähdettiin ja mihin olemme kahden hankevuoden aikana päässeet.

Lähtötilanne hankkeen alussa

Hankkeen alussa Varsinais-Suomen digituen tarjoajat eivät tunteneet toisiaan ja toimivat pääasiassa yksin. Teetimme alkukartoituksen, jonka mukaan digituen tarjoajat toivoivat tietoa muista alueen digituen toimijoista ja mahdollisuutta verkostoitua muiden kanssa. Tärkeimpänä toiveena nousi mahdollisuus tiedon jakamiseen, jotta ”kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen”.

Kartoitukseen pohjautuen järjestimme ensimmäiset digituen verkostotapaamiset, joissa syvennettiin käsitystä siitä, mihin suuntaan verkostotyötä tulisi viedä. Verkoston yhteistyö koettiin tarpeelliseksi pitää tiiviinä ja toimijalähtöisenä. Seutukunnallisten verkostojen mallin havaittiin palvelevan aluetta paremmin kuin yhden suuren maakunnallisen verkoston. Verkostot ja niiden toiminta haluttiin rakentaa verkostojen jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Verkostolaisten toiveet ja odotukset

Alkukartoituksessa selvitettiin verkostolaisten toiveita ja odotuksia. Keskeisimmät toiveet olivat tutustuminen alueen muihin digituen tarjoajiin, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä mahdollisuus jakaa hyviä käytänteitä.

Digituen tarjoajat toivoivat, että verkoston kautta saisi muilta toimijoilta vertaistukea ja yhteisestä digituesta tiedottamista. Toimijoiden selkeät toiveet hankkeelle olivat yhteisten linjausten luonti, yhteiset materiaalit ja markkinointiapu digituen tietoisuuden lisäämiseksi.

Lopputuotokset ja tilanne nyt

Nyt Varsinais-Suomessa toimii viisi aktiivista digituen seutukunnallista verkostoa ja verkostojen toimintaa johtaa jatkossa kunkin verkoston omien toimijoiden joukosta valittu puheenjohtaja. Verkostojen seuraavat kokoukset on sovittu hankekauden jälkeiselle ajalle.

Säännöllisten seutukunnallisten verkostotapaamisten ja työpajojen lisäksi hanke järjesti vuoden 2021 aikana Varsinais-Suomen alueen verkostolle neljä webinaaria.

Kaikissa seutukunnissa digitukea ja verkostojen toimintaa on edistetty kehittämistoimenpitein. Loimaan seudulla ja Turun seudulla toteutettiin digituen palvelumuotoilu. Prosessin tulokset ovat olleet hyödynnettävissä koko maakunnan alueella ja toimenpide-ehdotukset on toteutettu kaikissa seutukunnissa. Salon seudulla, Turunmaalla ja Vakka-Suomessa hanke toteutti kehittämistoimenpiteenä alueelliset juttusarjat. Lisäksi hanke tuotti digituen paikallismainoksia kaikkiin seutukuntiin.

Hankkeen aikana tuotettiin kaikkiin seutukuntiin digituen paikallisesitteet. Lisäksi hanke teetti Digitukitarroja ja -pinssejä sekä nuorten digituen julisteita.

Varsinais-Suomen seutukunnallinen malli on toimiva ja alueen digituen verkostot ovat aktiivisia. Sen vuoksi uskomme, että Varsinais-Suomella on hyvät edellytykset jatkaa digituen toimintaa ja kehittämistä myös hankekauden jälkeen.

Julia Innilä

Projektipäällikkö, Digituki Varsinais-Suomessa -hanke